Hopp over hovednavigasjon

For å bringe oss til Ham

To Bring us to Him

Last ned PDF

Plan | Kort

Visjon

“[Jeg vil at] dere skal komme til Kristus… og ta del i hans frelse og hans forløsnings kraft.”

OMNI 1:26
Prioriteringer

Prioriteringer

 • Følg profeten
 • Inviter en venn til nadverdsmøtet
 • Ta med en av mine forfedre til tempelet

Mål

 • Gjennomgå taler fra generalkonferansen.

 • Forplikt deg til å gjøre det profeten underviser, og vurder din innsats hver sabbatsdag.

 • Med bønn, søk anledninger til å yte omsorgstjeneste.

 • Inviter venner hjem og til nadverdsmøtet og andre møter for å lære om Kristus.

 • Del budskap fra Kirken på Internett med venner.

 • Fokuser menighetsrådsmøtet på hvordan vi kan hjelpe medlemmer og venner å ha fremgang.

 • Styrk vår tro på Jesus Kristus ved omhyggelig overholdelse av sabbatsdagen og leve slik at du er verdig til å ha en tempelanbefaling.

 • Bruk FamilySearch til å finne forfedre som trenger tempelordinanser.

 • Ta med familienavn til Herrens hus og hjelp andre å gjøre det samme

Family

Tegn på fremgang

Menighetens og stavens ledere vil kunne måle fremgang ved å følge med på disse nøkkelindikatorene på kvartalsrapporten:

 • Omsorgsintervjuer
 • Medlemmer som har mottatt sin egen begavelse og som har en gyldig tempelanbefaling
 • Fremmøte på nadverdsmøtet
 • Medlemmer som sendte inn forfedres navn for å motta tempelordinanser

Implementering

De konkrete handlingene medlemmer skulle gjøre for å hjelpe enkeltpersoner og familier til å delta i frelsesverket er en viktig del av områdeplanen.

Ledere: Medlemmer av koordinerings-, stavs- og menighetsråd skulle med bønnens hjelp utvikle konkrete trinn de vil gjennomføre for å oppfylle områdets visjon, prioriteringer og mål. Ledere oppfordres til med bønnens hjelp å vurdere hvilke personer de vil fokusere sin oppmerksomhet på.

Enkeltpersoner og familier: Enkeltpersoner og familier oppfordres til å skrive ned konkrete målbare mål på et lite kort for å hjelpe dem å fokusere sin innsats på de tre prioriteringene i områdeplanen i sitt personlige liv.

Ansvarliggjøring og oppfølging: Områdesyttier oppfordrer stavspresidenter til å utvikle meningsfylte måter å implementere områdeplanen på og kontinuerlig følge dem opp i deres fremgang. Stavspresidenter oppfordrer i sin tur biskoper til å samarbeide med ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene for å utvikle måter å implementere områdeplanen på, samt følge opp og oppmuntre dem.