Hopp over hovednavigasjon

Siste artikler og videoer

Lær mer om Mormons Bok, og hvordan den har påvirket livene til mennesker rundt deg.
President Henry B. Eyring hjelper oss å sette pris på velsignelsene og gleden vi kan oppleve når vi arbeider med vår slektshistorie.
Ha tro på deg selv, og snakk ikke nedsettende om din verdi eller nedvurder ditt bidrag.
En aften med Eldste Ballard for ungdom - Alle ungdommmer mellom 12-18 år er invitert til å være tilstede på denne spesielle sendingen.
Eldste Dallin H. Oaks hjelper oss å utvikle de Kristus-lignende egenskaper som kreves for å dele evangeliet med andre.
Elise er misjonær for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Norge. I denne videoen forteller hun litt om bakgrunnen for at hun har valgt å bruke 18 måneder på en fulltidsmisjon, og litt om misjonærhverdagen.
Eldste Dale G. Renlund beskriver hvordan det å delta i nadverden gjør det mulig for oss å komme nærmere Herren.
Jesus befalte oss å elske vår neste, men iblant er det ikke så enkelt. Hva kan vi gjøre for bedre å være istand til å elske andre?