Fiji

Siste artikler

Church News på engelsk

Church News på engelsk kan du lese her.

Kirkens historie (engelsk)

En ny nettside om Kirkens historie finner du her.

Å dele evangeliet med andre

Eldste Dallin H. Oaks hjelper oss å utvikle de Kristus-lignende egenskaper som kreves for å dele evangeliet med andre.

Medisinsk hjelp til flykninger i Roma

General-koordinator Alberto Barbieri understreker partnerskapet mellom Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og MEDU for å gi livsnødvendig medisinsk hjelp til flyktninger i Romas gater.

Prestedømsnøkler

Eldste Stevenson forklarer gjengivelsen, hensikten og velsignelsene ved prestedømsnøkler.

Behovet for selvhjulpenhet

Eldste Clifford T. Herbertson hjelper oss forstå behovet for at selhjulpenhetsprinsipper brukes lokalt av både ledere og forsamlinger. 

Ta med en venn til Ham

Måtte vi alle søke inspirasjon for å finne invitasjoner vi kan gi våre venner. Og måtte vi ha tro og forpliktelse til å følge opp og invitere, slik at vi også kan oppleve den samme glede.

Hvorfor Kirken?

Eldste Christofferson forklarer opprinnelsen til Kristi kirke og behovet for en gjenopprettelse. 

Jeg er selvhjulpen – Rachels historie

Rachel balanserer å starte eget firma og
å ivareta sine familieforpliktelser. Rachel balanserer å starte eget firma og
å ivareta sine familieforpliktelser.

Ta deres hånd

Føl gleden av å bringe dine venner til Frelseren når du deler budskapet om det gjengitte evangelium.

Barnas hjerte - Eldste David A. Bednar

Eldste Bednar taler til ungdommen om å slektsforskning

TA i Skien intervjuet tidligere biskop Vidar Top

Telemark Arbeiderblad intervjuet biskop Vidar Top som ledd i en serie om trossamfunn i Skien