Hopp over hovednavigasjon

Siste artikler og videoer

Nok en gang skal Jul i toner ringe julen inn. Her finner du informasjon om årets konserter.
Lær mer om Mormons Bok, og hvordan den har påvirket livene til mennesker rundt deg.
President Thomas S. Monson oppfordrer alle og enhver til å lese Mormond bok og finne svar på sjelens spørsmål.
Eldste Neil L. Andersen beskriver det mirakel at evangeliet sprer seg over hele verden.
Eldste M. Russell Ballard gir svar på viktige spørsmål om Jesus Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Tiende er et bud med lovede velsignelser. Men hva brukes tienden til, og hvordan brukes den til å hjelpe Guds barn?
På stavskonferansens hovedmøte ble det kalt et nytt stavspresidentskap for Oslo stav.
Hva føler egentlig gud for oss?