Hopp over hovednavigasjon

Siste artikler og videoer

Mormons bok kan bidra til å bringe deg nærmere Frelseren i ditt dagligliv.
Let etter forfedre i ditt familietre
Søster Bonnie L. Oscarson minner om hvor viktig det er å begrense tiden vi bruker på mobiltelefon o.l. slik at vi kan tjene andre.
Møt lederne for området Europa
Hvordan kan jeg besvare Frelserens innbydelse om å komme til Ham?
Eldste M. Russell Ballard forklarer hva vi gjør som Kristi etterfølgere og som medlemmer av Hans kirke.
Når har Jesus Kristus vært der for deg?
Les om Eldste Sjøvolds erfaringer som misjonær i Namibia og Botswana