Hopp over hovednavigasjon

Siste artikler og videoer

Som nylig kalt apostel bærer eldste Gerrit W. Gong sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus.
Et nytt medlem deler hvordan tro og Mormons bok har velsignet hans familie.
Søster Sharon Eubank hjelper oss å bli forberedt til å svare på spørsmål om hvorfor vi etterlever evangeliet.
Mormons bok kan bidra til å bringe deg nærmere Frelseren i ditt dagligliv.
Montse ble i stand til å snu om på livet sitt både åndelig og profesjonelt, etter å ha deltatt i kurset Utdannelse for bedre arbeid.
Let etter forfedre i ditt familietre
Søster Bonnie L. Oscarson minner om hvor viktig det er å begrense tiden vi bruker på mobiltelefon o.l. slik at vi kan tjene andre.
Møt lederne for området Europa