Fiji

Siste artikler

Gleden ved å forløse de døde

Eldste Richard G.Scott beskriver for Kirkens unge velsignelsene ved å delta i slektshistorie.

Hjelp på Herrens måte - En apostels råd

President Dieter F. Uchtdorf forklarer hvordan vår selvhjulpenhet vil hjelpe oss å styrke andre.

Tom-Atle Herland kalt som områdesytti

Han er kalt til (på fritiden) å hjelpe områdepresidentskapet i Europa med blant annet opplæring på stavskonferanser. Tidligere områdesyttier fra Norge har vært Stein Pedersen og Eivind Sterri.

Stå opp for evangeliet

Eldste Jeffrey R. Holland forteller hvordan vi kan stå opp for evangeliet som medlemmer av Kirken.

Å bli selvhjulpen i dagliglivet

“Selvhjulpenhet er evnen, og en beslutning om å sørge for livets nødvendigheter for seg selv og sin familie. Etter hvert som medlemmer av kirken blir selvhjulpne, blir de også bedre i stand til å stå til tjeneste for og hjelpe andre.

 

Generalkonferansen 1.-2. april 2016

Lytt til eller se aprilkonferansen hjemme eller sammen med andre medlemmer i kirken.

Engelsk for innvandrere

Trondheim kommune ønsker å integrere innvandrere snarest mulig i samfunnet og språklæring både på norsk og engelsk ble det stort behov for.

Følg Ham

Når vi følger  Jesus Kristus, begynner et nytt liv. Når vi stoler på ham, viser han oss veien tilbake til Gud. Lær i påsken mer om hans Liv og lære på http://FølgHam.mormon.org

"Kanskje jeg aldri får gode karakterer på skolen, men hos min himmelske Fader kan jeg få top score"

«Alle i rommet, rundt åtte stykker sto med tårer i øynene mens Casper frimodig og med klar røst ba for denne mannen og hans sønn. En av jentene til min manns venn sa etterpå «wow… det var fantastisk!»

Norgesmester i karate kalt på misjon

Han er flere ganger norgesmester i juniorklassene og har representert Norge i flere EM og VM i karate. I 2014 ble han europamester i sin stilart som senior.