Hopp over hovednavigasjon

Siste artikler og videoer

President Russell M. Nelson understreker hvor viktig slektshistorie og tempelarbeid er.
President Oaks foreslår tre ting medlemmer kan gjøre for å dele det gjengitte evangelium.
Mormoner er fedre, mødre, brødre og søstre, akkurat som deg. Lær om én måte mormonfamilier tilbringer tid sammen.
President Nelson drøfter kvinners betydning og deres guddommelige oppgave i Guds rike.
President Russell M. Nelson bærer sitt vitnesbyrd om Frelseren fra han ble kalt som apostel i 1984.
Mormonene tror at Jesus Kristus er Guds Sønn. De tror også på Bibelens lære om ham. Finn ut hva Bibelen lærer oss om noen av miraklene Jesus Kristus utførte mens han levde på jorden.
D. Todd Christofferson snakker om hvordan vi kan ‘bli i Kristus’ gjennom vår livsførsel.
Har du noen gang lurt på hvordan det er å være en siste-dagers-hellig misjonær? Finn ut hvordan det er å dele mormonismens budskap med verden.