Fiji

Siste artikler

Arnt og Bianca Pedersen ble døpt 7. mars 2015. Her er deres historie.

2015 begynte som et normalt år for oss, og lite ante vi at ting skulle endre seg så mye i løpet av noen uker.

Søstermisjonærene i Asker og Bærum Budstikke

Søstermisjonærene i Bærum ble 4. april 2015 gjenstand for en fyldig reportasje. Les artikkelen på PDF her.

Hva skal vi gjøre på grunn av Ham?

Som vår Herre Jesu Kristi disipler i disse siste dager, har også vi blitt pålagt å vitne om realitetene i Frelserens forsoning og oppstandelse.

Se aprilkonferansen på nytt

Se og hør konferansetalene på norsk eller andre språk

 

Espen Lynne Amundsen avløst om leder i STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn)

På STLs årsmøte i februar ble Espen Lynne Amundsen avløst om leder i STL. Han har på en beundringsverdig måte greid å holde en levende og god dialog med alle involverte.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Ikke så mange vet at Kirken er representert i et religiøst forum som kalles Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. I løpet av de tolv årene vi har vært med der, har Kirken gradvis kommet på det religiøse kartet i Norge.