Hopp over hovednavigasjon

Siste artikler

Ved å finne våre forfedre og gjøre arbeid for dem i tempelet kan vi få bli med på frelserens arbeid.
Eldste Kearon viser oss hvordan områdeplanen hjelper oss å følge Jesu Kristi fullkomne eksempel på kjærlighet.
Barn er en gave fra Gud. Eldste Ballard bærer vitnesbyrd om deres evige verdi, og hvordan foreldre kan hjelpe dem å nå sitt guddommelige potensial.
Lørdag 17. juni samles Widsoes barnebarn og mange andre til avduking av en messingstatue av den kjente apostelen, akademikeren og vitenskapsmannen.
Eldste D. Todd Christofferson understreker nøkkelrollen og ansvaret som fedre har.
Jesus Kristus har alltid ledet sin kirke gjennom levende profeter som åpenbarer Hans vilje.President Russel M. Nelson forteller oss om hvordan Han gjør det også i dag.
Vi kan påta oss det “største ansvar” – å finne våre forfedre.
Eldste Robert D. Hales foreslår måter vi kan knyttes tettere sammen som familie i evangeliet.