Fiji

Siste artikler

Sabbatsdagens-velsignelser---et-apostolisk-løfte

Eldste M. Russell Ballard og eldste Quentin L. Cook underviser oss om velsignelsene ved overholdelse av sabbatsdagen.

Gleden ved å forløse de døde

Eldste Richard G.Scott beskriver for Kirkens unge velsignelsene ved å delta i slektshistorie.

Hjelp på Herrens måte - En apostels råd

President Dieter F. Uchtdorf forklarer hvordan vår selvhjulpenhet vil hjelpe oss å styrke andre.

Hvis jeg kan,​ kan du også - Cesar

César forklarer oss viktigheten av sabbatsdagen og hva han gjør for å holde den hellig.

Tom-Atle Herland kalt som områdesytti

Han er kalt til (på fritiden) å hjelpe områdepresidentskapet i Europa med blant annet opplæring på stavskonferanser. Tidligere områdesyttier fra Norge har vært Stein Pedersen og Eivind Sterri.

Stå opp for evangeliet

Eldste Jeffrey R. Holland forteller hvordan vi kan stå opp for evangeliet som medlemmer av Kirken.

Å bli selvhjulpen i dagliglivet

“Selvhjulpenhet er evnen, og en beslutning om å sørge for livets nødvendigheter for seg selv og sin familie. Etter hvert som medlemmer av kirken blir selvhjulpne, blir de også bedre i stand til å stå til tjeneste for og hjelpe andre.

 

Generalkonferansen 1.-2. april 2016

Lytt til eller se aprilkonferansen hjemme eller sammen med andre medlemmer i kirken.

Engelsk for innvandrere

Trondheim kommune ønsker å integrere innvandrere snarest mulig i samfunnet og språklæring både på norsk og engelsk ble det stort behov for.