Hopp over hovednavigasjon

Siste artikler og videoer

Eldste D. Todd Christofferson understreker nøkkelrollen og ansvaret som fedre har.
Den 3. Juni vil det bli avholdt en verdensomspennende andakt for kirkens ungdom med budskap fra President Russel M. Nelson og Søster Wendy W. Nelson
LDS Charities samarbeider med Mala Sirena, en liten samfunnsskole for barn med lærevansker i Bosnia.
LDS Charities bidro til at Los Rosales senter for voksne med kognitive funksjonshemninger i Mostar, fikk et profesjonelt kjøkken og spiseområde, til opplæring og bruk av sine elever.
Barn er en gave fra Gud. Eldste Ballard bærer vitnesbyrd om deres evige verdi, og hvordan foreldre kan hjelpe dem å nå sitt guddommelige potensial.
Tro og livsynsforum feiret ti år i Drammen med taler, sang og tog. Les emr om arbeidet som gjøres for å bygge broer.
President Henry B. Eyring oppfordrer oss til å vise vår tro og kjærlighet til Herren gjennom tjeneste for andre, til tross for våre egne prøvelser.
Siste-dagers-hellige tror på Bibelens lære om Gud Faderen, Jesus Kristus og Den hellige ånd. Lær mer om disse læresetningene og om Guds kjærlighet til deg.