Hopp over hovednavigasjon

Siste artikler og videoer

Da Marlon kom hjem fra misjonen sin, følte biskopen hans sterkt at han hadde behov for mer timelig støtte og åndelig veiledning dersom han skulle forbli sterk i evangeliet.
Det finnes mange måter å forbedre verden på, men hvilken er den rette for en ung kvinne med mange muligheter foran seg?
President Russell M. Nelson vitner om kvinners verdi og deres evige rolle i Guds plan for sine barn.
Da Claudia flyttet til Portugal fra sitt hjemland Brasil, fant hun det umulig å fortsette sin karriere som historielærer. Se hvordan selvhjulpenhetsinitiativet hjalp henne å oppdage en ny vei.
President Russell M. Nelson bærer vitnesbyrd om at de som ser hen til Gud kvalifiserer for et enestående løfte.
9. september 2018 ledet eldste Quentin L. Cook et ansikt-til ansikt-arrangement for unge voksne hvor han og to av Kirkens historikere, søster Kate Holbrook og bror Matt Grow, svarte på spørsmål angående Kirkens historie fra unge voksne over hele verden. Se hva som ble sagt, og kom med dine egne kommentarer.
Eldste Dale G. Renlund av de Tolv Apostlers Quorum og hans kone, søster Ruth L. Renlund, vil tale på en verdensomspennende andakt for unge voksne søndag 13 Januar 2019, 02:00 norsk tid. Overføringen vil skje på kirkens satellittsystem, LDS.org, YouTube, og annen media. Alle unge voksne (18–30 år), enslige eller gifte, og studenter som vil bli ferdige på videregående eller tilsvarende innen slutten av April 2019 er invitert til å delta.
Inger Jonassen forteller om hvordan Gud sendte misjonærene til hennes dør, og hvordan dette ble begynnelsen på store forandringer i hennes hjerte og hennes liv.