Fiji

Siste artikler

Den perfekte oppskriften for å bringe oss til ham

Lær om Kristus-lignende egenskaper som hjelper oss å yte vårt bidrag til å følge planen for området Europa. 

Et nytt år med tro på Kristus.

Mens verden fortsetter å endres og menneskenes hjerter svikter dem, finner vi styrke og fred i tro på Jesus Kristus. Kristus tilbyr å gjøre vår byrde lett. ( Matteus 11:30) Måtte vi, som den svakeste av de svake, gripe fatt i denne kilden til styrke og oppleve et nytt år med økt tro på, og styrket tillit til, vår egen frelse.

Fedre

Eldste D. Todd Christofferson understreker nøkkelrollen og ansvaret som fedre har.

TA i Skien intervjuet tidligere biskop Vidar Top

Telemark Arbeiderblad intervjuet biskop Vidar Top som ledd i en serie om trossamfunn i Skien

Pakker til nyfødte flyktningebarn

Nyfødte flykningebarn i Tyskland mottar hjelpepakker fra Kirken

Familens forsvarere

Vi kan alle skape et hjem og gjøre vårt hjem hellig.

La oss stevne frem

Hvordan vil du hjelpe de fattige og trengende i 2017?

Mine mål for bringe oss til Ham

Kristus ønsker at alle skal komme til Ham. Sett deg mål.

Nytt biskopsråd i Bergen fra juni 2016

Etter at Odd Arve Gjevik ble avløst som biskop i Bergen, ble Jørn Ivar Berg kalt, oppholdt og beskikket til biskop 12. juni 2016.

Eldste Eivind Top fra Skien har begynt sin misjonærtjenste i Angola

Eldste Top har spart sine egne penger for å betale for disse to årene i Afrika.