Fiji

Siste artikler

Eldste Bennasar - områdesytti fra Frankrike som besøkte stavskonferansen i Oslo 22-23. oktober 2016

Eldste Matthieu Bennasar, 42 balanserer jobb, familie og hobbyklatring

Nytt presidentskap i Hjelpeforeningen i Oslo stav

På søndagens hovedmøte på Romerike 23. oktober ble Berit Rapp oppholdt som president i Hjelpeforeningen i Oslo stav med rådgivere Wenche Bjerkestrand Jacobsen og Ragnhild Wie Andersen.

Jeg er selvhjulpen - Jessykas historie

Ved hjelp av selvhjulpenhetsprogrammet lærer Jessyka å forsørge seg selv, og hjelper nå andre å bli selvhjulpne.

Til unnsetning

Hva vil du gjøre for å komme til unnsetning?

Gjeninnvielse av Freiberg tempel

Freiberg Tyskland tempel, ble gjeninnviet av President Uchtdorf. Dagen før holdt ungdommene i de land som sokner til dette templet en kulturell feiring.

Lytt til Herrens tjenere

To ganger i året, i april og oktober, har vi en spesiell anledning til å motta instruksjoner fra Herrens tjenere under generalkonferansen. Disse budskapene er til stor nytte for oss og hjelper oss å holde oss sterke og trofaste.

Se eller hør høstens generalkonferanse

Grip anledningen til å få veiledning og inspirasjon i livet. Lytt til kirkens lederes oppmuntrende budskap og få del i oppløftende musikk.

Generalkonferansen: '... himlene vil ryste til deres gavn.'

Eldste Paul V. Johnson i De sytti beskriver velsignelsene som er tilgjengelig for alle som tar del i generalkonferansen.

Jeg er selvhjulpen - Danilos historie

Selvhjulpenhetsprogrammet hjalp Danilo å lære ferdigheter slik at han kunne utvide sitt bakeri og styrke sin tro på Jesus Kristus.

President Dieter F. Uchtdorf på norgesbesøk.

Deseret News meddeler at President Uchtdorf var imponert over den verdighet, tro og kapasitet som de lokale lederne og medlemmene i Norge har. Møtet var et uforglemmelig høydepunkt på turen i Europa.

En kilde til stort håp

For alle som har sørget over tapet av noen de elsket, er oppstandelsen en kilde til stort håp.

Jeg var en fremmed

Søster Burton ber oss ydmykt overveie hva vi kan gjøre for å hjelpe flyktninger i vårt lokalsamfunn.