Hopp over hovednavigasjon

Siste artikler og videoer

Eldste Stevenson forklarer gjengivelsen, hensikten og velsignelsene ved prestedømsnøkler.
Se hvordan selvhjulpenhetsprinsippene hjelper Fredson med å stå stødig gjennom livets stormer.
President Russell M. Nelson understreker hvor viktig slektshistorie og tempelarbeid er.
President Oaks foreslår tre ting medlemmer kan gjøre for å dele det gjengitte evangelium.
Mormoner er fedre, mødre, brødre og søstre, akkurat som deg. Lær om én måte mormonfamilier tilbringer tid sammen.
President Nelson drøfter kvinners betydning og deres guddommelige oppgave i Guds rike.
President Russell M. Nelson bærer sitt vitnesbyrd om Frelseren fra han ble kalt som apostel i 1984.
Mormonene tror at Jesus Kristus er Guds Sønn. De tror også på Bibelens lære om ham. Finn ut hva Bibelen lærer oss om noen av miraklene Jesus Kristus utførte mens han levde på jorden.