Fiji

Siste artikler

Kirken lanserer ‘Lys for Verden’ julekampanje

En verdensomspennende kampanje for å feire Jesu Kristi fødsel samt oppmuntre mennesker til å yte tjeneste for andre i løpet av juletiden, lanseres av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Julekampanjen “Lys for Verden” vil nå et globalt publikum fra og med fredag 25. november til og med 1. januar. 

Jeg er selvhjulpen - Fredsons historie

Selvhjulpenhetsprogrammet lærer Fredson å bruke tiden klokt og finne arbeid.

Så jeg kunne trekke alle mennesker til meg

Eldste Dale G. Renlund beskriver hvordan det å delta i nadverden gjør det mulig for oss å komme nærmere Herren.

Det er et mirakel

Eldste Neil L. Andersen beskriver det mirakel at evangeliet sprer seg over hele verden.

Tempel-innvielse i Chesnay utenfor Paris våren 2017

21.mai er datoen for innvielsen av Paris tempel. Dagen før blir det kulturaften. Åpent hus fra 22. april til 13. mai.

Eldste Eivind Top fra Skien har begynt sin misjonærtjenste i Angola

Eldste Top har spart sine egne penger for å betale for disse to årene i Afrika.

Underviser søndagskoleklasse i Tromsø fra Svalbard

Faktisk bor læreren for søndagsskoleklassen Evangeliets læresetninger i Longyearbyen på Svalbard, og han underviser klassen via videokonferanse hver annen og tredje søndag i måneden

Eldste Paul Johnson talte på Romerike om sine besteforeldre

Jeg var 11 år gammel da min bestemor døde. Hun har vært en innflytelse på meg i hele mitt liv. Min bestefar har også vært en innflytelse på meg selv om jeg aldri møtte ham i dette liv. Jeg vet en viktig årsak til deres innflytelse er at de var veldig trofaste i å holde sine pakter. Når vi holder våre pakter, hjelper vi andre å holde deres.

Endringer i Oslos stavspresidentskap

På konferansens hovedmøte ble Kjetil Porsbøll avløst som første rådgiver og Eivind Sterri som annen rådgiver. Ny førsterådgiver ble Eivind Sterri og ny annenrådgiver ble Eric Johnson, tidligere biskop i Moss.

Eldste Bennasar - områdesytti fra Frankrike som besøkte stavskonferansen i Oslo 22-23. oktober 2016

Eldste Matthieu Bennasar, 42 balanserer jobb, familie og hobbyklatring

Nytt presidentskap i Hjelpeforeningen i Oslo stav

På søndagens hovedmøte på Romerike 23. oktober ble Berit Rapp oppholdt som president i Hjelpeforeningen i Oslo stav med rådgivere Wenche Bjerkestrand Jacobsen og Ragnhild Wie Andersen.