Fiji

Siste artikler

Alltid bevare en forlatelse for deres synder

Ved Den hellige ånds helliggjørende kraft som vår stadige ledsager, kan vi alltid bevare en forlatelse for våre synder.

Deres historie er min historie

Hva er din historie?

Valg

Måtte vi alltid velge det vanskeligere rette istedenfor det lettere gale.

Hvis jeg kan,​ kan du også - Filippo

Filippo shares how he taught his friend how to pray and the joy they both received.

Finn en av dine forfedre

For en velsignelse det er at vi kan utvikle en slik kjærlighet til dem som vi ikke kjenner personlig men som er tilstede når vi trenger hjelp, for de er som beskyttende engler som ber for oss, bekymrer seg om oss og ønsker at vi gjør vårt beste.

Press forward - FSY

Eldste David Bednar ber Kirkens ungdom om å stå på for evangeliet

President Dieter F. Uchtdorf besøkte Europa

Dieter F. Uchtdorf, apostel i Kirken, besøkte medlemmer og venner av Kirken i Europa

Enkelhet i råd

Ledere har blitt valgt for å lede.
Led som Frelseren.

Derfor kuet de sin frykt

Eldste David A. Bednar beskriver hvordan vi kan stole på Herren i vår tid.

Ida vant livet, vant øyeblikkene

Ida likte ikke uttrykket “Tapte kampen mot kreften”.

Ida vant livet, hun vant øyeblikkene, hun vant seg en plass hos meg og mange andre.

Hvorfor ekteskap, hvorfor familie?

Ledere fra tre forskjellige kirkesamfunn presenterte sine synspunkter om emnet.