Fiji

Siste artikler

Hjerter som knyttes sammen

President Henry B. Eyring hjelper oss å sette pris på velsignelsene og gleden vi kan oppleve når vi arbeider med vår slektshistorie.

Nytt biskopsråd i Romerike menighet 

Øystein Kjetil Pedersen ble oppholdt som ny biskop med Arnfinn Amundsen som førsterådgiver og Martin Frank Strand som annenrådgiver.  Det nye biskopsrådet ble ønsket lykke til i sine oppgaver. 

Den hellige ånd

Eldste Hales taler om Den forunderlige hellige ånds gave

Festinord 50 år

Feiringen av Festinords gulljubileum fant sted i Stockholm i Sverige. Prestedømsledere og deltagere uttrykker sine tanker om denne strålende konferansen, som har forandret livet for så mange.

Videogalleri: Hjelp til flyktninger i Europa

Bli inspirert av det andre gjør for å hjelpe flyktningene.

Festinord 50 år

Festinord 2016 i Handen, Stockholm ble en spesiell begivenhet. Det har gått 50 år siden første Festinord ble holdt, også da i Stockholm. Siden den gang har festen alternert mellom steder i Sverige, Finland, Norge og Danmark.

Sabbatsdagen i Kirken

Det er min bønn at vi alle må delta på nadverdsmøtet på en slik måte at denne opplevelsen vil bidra i betydelig grad til å gjøre sabbaten til “en lyst” (Jesaja 58: 13), ikke bare for oss, men for alle dem vi har ansvar for som vitner om Herrens verk (L&p 88: 81-82).

Tilflukt fra stormen

Denne stunden definerer ikke hvem flyktningene er, men måten vi svarer på den, vil bidra til å definere oss.

Eldste Per G. Malm er gått bort

Eldste Malm ble oppholdt som generalautoritet-sytti 3. april, 2010, med tidligere tjeneste som områdesytti i Europa, misjonspresident og stavspresident. Han har også virket som rådgiver i områdepresidentskapet for Europa Øst med sete i Moskva.