Siste artikler

UEV i Europa kommer til unnsetning – Jerwins historie

Jerwins liv var kaotisk før han fant evangeliet. De unge enslige voksne viste ham vennskap og hva familien betyr

Arendal gren 150 år

Arendal gren fyller 150 år i november 2014. Måten det skjedde på er beskrevet av historikeren Andrew Jensen i opptegnelsen «History of the Arendal Branch»

Liahonas lokalsider for oktober finner du her

Liahonas lokalsider for oktober finner du her og alltid på høyre side på nettsidens hovedside under "Hjelpemidler, håndbøker, Liahona, lokale sider

Fremskynd frelsesarbeidet ved hjelp av teknologi

Mange medlemmer bruker også sosiale medier til å invitere venner og familie utenfor Kirken til misjonæravskjeder og hjemkomster, dåp, menighetsfester, barnevelsignelser, generalkonferansen og andre kirkearrangementer 

Gikk du glipp av konferansen?

Se, lytt eller les de siste inspirerende budskap her på norsk, engelsk eller andre språk

I tipp-tipp oldefars fotspor

Søstermisjonær Sarah Oldham fulgte i sin tipp-tipp oldefars fotspor i Selbu. Han var misjonær der i 1901-02.