Sitat

"Og kjærligheten er tålmodig og er velvillig og misunner ikke og blåser seg ikke opp, søker ikke sitt eget, blir ikke lett bitter, tenker intet ondt og gleder seg ikke over ugudelighet, men gleder seg ved sannheten. Den utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt."

Moroni 7:45Jesu Kristi Kirke i Norge

Kirkenytt i Norge
29. April 2014

Aksjon Vårrent 2014 – Mormon Helping Hands

23. april gjennomførte Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige en landsomfattende «Aksjon Vårrent» under frivillighetslogoen «Mormon Helping Hands».[les mer]

...

22. April 2014

Stavskonferanse i Drammen og Oslo stav

Både Drammen og Oslo stav inviterer sine medlemmer og interesserte til hver sin halvårlig stavskonferanse 26. og 27. april[les mer]

... [les mer]

Kirkenytt i Norge
09. April 2014

Siste Dagers Hellige familie på Kanal FEM

Familien Hagen fra Moss er med i serien "Familieliv" som vises på Kanal FEM med oppstart 10. april kl. 20:30[les mer]

...

16. March 2014

Knytt generasjoner sammen: Verktøy og ressurser

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og andre i lokalsamfunn over hele verden finner sine forfedre ved hjelp av en stadig økende overflod av ressurser fra Kirkens FamilySearch, den største ideelle...[les mer]

... [les mer]

Generelle nyheter
16. March 2014

Generasjoner knyttet sammen ved hjelp av personlige historier og livshistorier

“I oss alle,” skrev Alex Haley, forfatter av den populære romanen Røtter (basert på hans egen slektshistorie), “finnes en hunger, dypt inne i margen, etter å kjenne vår arv – å vite hvem vi er og hvor vi kommer fra.” Denne...[les mer]

...