Fiji

Siste artikler

Generalkonferansen: '... himlene vil ryste til deres gavn.'

Eldste Paul V. Johnson i De sytti beskriver velsignelsene som er tilgjengelig for alle som tar del i generalkonferansen.

Jeg er selvhjulpen - Danilos historie

Selvhjulpenhetsprogrammet hjalp Danilo å lære ferdigheter slik at han kunne utvide sitt bakeri og styrke sin tro på Jesus Kristus.

President Dieter F. Uchtdorf på norgesbesøk.

Deseret News meddeler at President Uchtdorf var imponert over den verdighet, tro og kapasitet som de lokale lederne og medlemmene i Norge har. Møtet var et uforglemmelig høydepunkt på turen i Europa.

En kilde til stort håp

For alle som har sørget over tapet av noen de elsket, er oppstandelsen en kilde til stort håp.

Jeg var en fremmed

Søster Burton ber oss ydmykt overveie hva vi kan gjøre for å hjelpe flyktninger i vårt lokalsamfunn.

Jeg er selvhjulpen - Paulos historie

Selvhjulpenhetsprogrammet hjalp Paulo å bygge opp snekkerforetaket sitt.

Den gode hyrde finner sine bortkomne får

Den gode hyrde finner sine bortkomne får

Nytt biskopsråd i Moss menighet

Eric Johnson med rådgivere Kristian Wennerberg og Michael Klausen ble avløst med takk.

Sabbatsdagen i hjemmet

Jeg bærer mitt vitnesbyrd, at du vil motta et svar, og noe som er enda viktigere, at du vil finne fred fra denne verden på den syvende dag, Herrens dag, og den vil være en lyst for deg!

En oppfordring til mine søstre

President Nelson drøfter kvinners betydning og deres guddommelige oppgave i Guds rike

​.

Festinord 50 år

Feiringen av Festinords gulljubileum fant sted i Stockholm i Sverige. Prestedømsledere og deltagere uttrykker sine tanker om denne strålende konferansen, som har forandret livet for så mange.

Videogalleri: Hjelp til flyktninger i Europa

Bli inspirert av det andre gjør for å hjelpe flyktningene.