Fiji

Siste artikler

Jesu Kristi oppstandelse

Hvordan kan Jesu Kristi oppstandelse og forsoning hjelpe meg i hverdagen?

Hvem er John Andreas Widtsoe?

Han framholdt aldri sin egen ekspertise, men pekte ut hvor mye som fremdeles var ukjent for vitenskapen, og hvor spennende forskningen var. Hans lederstil: han ble president ved to universiteter og ble ønsket som president ved et tredje.

Hvor stor er ikke vår Guds plan!

President Dieter F. Uchtdorf viser de mange velsignelser vi kan vise takknemlighet for på grunn av det gjengitte evangelium.

Hvordan forbedre seg med hensyn til timelig selvhjulpenhet

Hvis vi har en fot i en verden av materielle ting som vi ikke har råd til, la oss så raskt som mulig trekke oss tilbake. Lån bør forbeholdes helt nødvendige ting, selv om sofaen kanskje kan trenge å bli byttet ut!

Se eller hør vårens generalkonferanse

Grip anledningen til å få veiledning og inspirasjon i livet. Lytt til kirkens lederes oppmuntrende budskap og få del i oppløftende musikk.

Jeg er selvhjulpen – Anas historie

Ana og hennes familie anvender selvhjulpenhetsprinsipper for å forvalte sitt budsjett.

Finn en av dine forfedre, Finn deg selv - Denise

Denise, en ung enslig voksen fra Tyskland, deler sin bestefars opplevelser som flyktning under krigen og hvordan dette hjelper henne i dag.

Balliaden 2017

Balliaden 2017 arrangeres på Brannfjell skole i Oslo 10.-12. april. Se nærmere informasjon på Facebook gruppen «Balliaden 2017»

Kirken annonserer BYU-Pathway Worldwide

Pathway er et årsstudium i Kirkens skoleverks program som er tilgjengelig på Internett gjennom BYU-Idaho til alle voksne medlemmer av Kirken i mer enn 35 land over hele Europa. Pathway har fokus på utdannelse og profesjonell utvikling

Er mormoner kristne?

Eldste Jeffrey R. Holland, en levende apostel, forklarer hvordan mormoner er kristne.

En oppfordring til mine søstre

President Nelson drøfter kvinners betydning og deres guddommelige oppgave i Guds rike

​.