Siste artikler

Eldste David Bednar og hans hustru løftet og begeistret tolv hundre medlemmer og interesserte i Folkets hus i Oslo

Søndag 7. september ble en stor dag for mange. Det var 10 år siden en av Kirkens tolv apostler hadde besøkt Norge.

 

Støtte til nye medlemmer

I sin nåde har Herren bestemt at hans barn trenger å arbeide sammen og hjelpe hverandre for å lykkes i å etterleve evangeliets lov. 
 

Biskopssamling i Asker

Alle biskopene i Oslo og Drammen staver var, sammen med stavspresidentskapene i disse stavene, samlet 15.-16. august 2014.

Fotballturnering og idrettsdag i Moss

Lørdag 23. august 2014 ble det på Melløs stadion i Moss arrangert Friidrettsdag og fotballturnering for Drammen og Oslo stav. Moss Idrettslags frivillige funksjonærer stilte opp som tidtagere og oppmålere. Flere av deltagerne tok idrettsmerket som var ett av tilbudene.

Min trosreise

Jeg har vært aktiv i Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige, hele livet. Min egen familie og min svigerfamilie er med få unntak aktive medlemmer med stor tro. Så evangeliet har alltid vært en naturlig del av livet mitt. Jeg har ikke måtte forsvare det, kjempe for det eller ofre særlig mye for min aktivitet i kirken. Det har vært med de brillene jeg har sett verden gjennom.

Prestedømmets kraft og velsignelser

Vår datter Ruth begynte nylig sin misjon i São Paulo syd misjon. Vi hadde en opplevelse som forenet hele familien.