Fiji

Siste artikler

Press forward - FSY

Eldste David Bednar ber Kirkens ungdom om å stå på for evangeliet

President Dieter F. Uchtdorf besøkte Europa

Dieter F. Uchtdorf, apostel i Kirken, besøkte medlemmer og venner av Kirken i Europa

Ida vant livet, vant øyeblikkene

Ida likte ikke uttrykket “Tapte kampen mot kreften”.

Ida vant livet, hun vant øyeblikkene, hun vant seg en plass hos meg og mange andre.

Enkelhet i råd

Ledere har blitt valgt for å lede.
Led som Frelseren.

Derfor kuet de sin frykt

Eldste David A. Bednar beskriver hvordan vi kan stole på Herren i vår tid.

Hvorfor ekteskap, hvorfor familie?

Ledere fra tre forskjellige kirkesamfunn presenterte sine synspunkter om emnet.

Skill deg ut fra mengden

President Thomas S. Monson oppfordrer Kirkens ungdom til å være et levende eksempel på sin tro.

Å bringe oss til Ham

Hvis du ennå ikke har fulgt oppfordingen om å ta med en venn, kan kanskje disse sommermånedene gi en fin anledning til å invitere noen med på en spasertur, til noe å spise, eller komme til kirken og høre deg eller en venn holde tale.

Generasjoner sammenføyet i kjærlighet

President Russell M. Nelson understreker hvor viktig slektshistorie og tempelarbeid er.