Hopp over hovednavigasjon

Siste artikler og videoer

Eldste David A. Bednar underviser om at kraften i Frelserens evangelium strømmer når vi samler alt til ett i Kristus.
President Russell M. Nelson vitner om velsignelsene ved overholdelse av sabbatsdagen.
President Russell M. Nelson forklarer hvordan vi kan lade oss opp igjen åndelig ved å helligholde sabbaten etter en travel uke.
President Dallin H. Oaks forklarer hvordan Guds plan for sine barn gir oss en tydelig hensikt og retning i livet.
Maria Sjøvold har lært at vår Himmelske fader alltid har en plan for oss, selv om vi kanskje ikke alltid vet hva den er.
Joy Jones minner oss om at nestekjærlighet og tjeneste skulle motiveres av vår kjærlighet til Kristus og hans barn, ikke våre egne ønsker om anerkjennelse.
President Russell M. Nelson erklærer betydningen av å kalle Kristi gjenopprettede kirke ved det navn Herren fastsatte.
Kom til Roma tempel, fri adgang til åpent hus fra og med mandag 28. januar 2019 til og med 16. februar 2019. Mer informasjon er tilgjengelig på tempio.lds.org