Fiji

Siste artikler

Eldste Per G. Malm er gått bort

Eldste Malm ble oppholdt som generalautoritet-sytti 3. april, 2010, med tidligere tjeneste som områdesytti i Europa, misjonspresident og stavspresident. Han har også virket som rådgiver i områdepresidentskapet for Europa Øst med sete i Moskva.

Tidligere misjonspresident Per Haugen døde i sommer

Per Haugen vil bli savnet for sitt smittende smil, gode humør og behagelige personlighet.

Jeg er selvhjulpen

Selvhjulpenhetsprogrammet lærer deltakerne å forsørge og utføre tjeneste til sin familie og i sitt nærmiljø.

Alltid bevare en forlatelse for deres synder

Ved Den hellige ånds helliggjørende kraft som vår stadige ledsager, kan vi alltid bevare en forlatelse for våre synder.

Deres historie er min historie

Hva er din historie?

Valg

Måtte vi alltid velge det vanskeligere rette istedenfor det lettere gale.

Hvis jeg kan,​ kan du også - Filippo

Filippo shares how he taught his friend how to pray and the joy they both received.

Finn en av dine forfedre

For en velsignelse det er at vi kan utvikle en slik kjærlighet til dem som vi ikke kjenner personlig men som er tilstede når vi trenger hjelp, for de er som beskyttende engler som ber for oss, bekymrer seg om oss og ønsker at vi gjør vårt beste.

Press forward - FSY

Eldste David Bednar ber Kirkens ungdom om å stå på for evangeliet

President Dieter F. Uchtdorf besøkte Europa

Dieter F. Uchtdorf, apostel i Kirken, besøkte medlemmer og venner av Kirken i Europa