Verdensomspennende andakt for unge voksne med Eldste Dale G. Renlund og Søster Ruth L. Renlund

    Eldste Dale G. Renlund av de Tolv Apostlers Quorum og hans kone, søster Ruth L. Renlund, vil tale på en verdensomspennende andakt for unge voksne søndag 13 Januar 2019, 02:00 norsk tid.  Overføringen vil skje på kirkens satellittsystem, LDS.org, YouTube, og annen media.  Alle unge voksne (18–30 år), enslige eller gifte, og studenter som vil bli ferdige på videregående eller tilsvarende innen slutten av April 2019 er invitert til å delta. Les mer her (nettsiden er på engelsk)