Vårkonferanse i Drammen

  Vårkonferanse i Drammen

  Konferansen for medlemmer fra Vestlandet, Sørlandet, Telemark, Vestfold og Buskerud ble avholdt 26.-27. april 2014 på Fredfoss konferansesenter i Vestfossen med besøk fra eldste Herbertson, områdesytti fra England.

  Drammenkonf14_612x557.jpg

  Fredfoss kultursenter der stavskonferansen ble holdt - (foto ved Ronny Stulen)

  (foto ved Ronny Stulen)


  Det ble mottatt veiledning om hva som er viktig for medlemmene nå, for egen, familiens, forfedres og andre sjeler frelse.


  President Tarjei Pedersen gav oppfordringen på ny om å studere Mormons bok og motta de velsignelsene som kommer gjennom å lese i Mormons bok hver dag. Han viste til de velsignelsene som er blitt mottatt for dem som hadde tatt imot oppfordringen ifra sist konferanse om å studere Mormons bok hver dag.

  President Tarjei Pedersen


  Stefan Fromgren talte om å fremskynde Herrens arbeid. Han delte med forsamlingen en spesiell drøm han hadde om en høne som samler sine unger under sine vinger som et bilde på den trygghet Kristus gir oss.
  Søster Lene Steffensen fra Stavanger holdt tale etter nettopp å ha levert inn misjonspapirene sine. Hun roste bror Kittel Kittelsen for misjonærforberedelsesklassen. Hadde hun blitt spurt i forkant av denne klassen hvor hun ville være om 5 år, ville hun aldri trodd hun ville valgt å dra på misjon .


  Stefan Fromgren


  Glenn Brownli, misjonsleder i Drammen menighet, mintes opplevelsen da han ble kalt av biskopen sammen med sin kone og fikk følelsen etter hvert at det kom til å bli moro å være misjonsleder. Herren velsigner oss når vi utøver vår tro og vet misjonærarbeidet har evige konsekvenser.


  Glenn Brownli,


  Søster Evans: Vi gleder oss over alle de trofaste medlemmene. 'Hva min egen styrke angår er jeg svak, derfor vil jeg ikke rose meg av meg selv men i min Gud.' Mange viktige mirakler har blitt utført i Norge
  President Evans: 'God , bedre og best: Min kone er best!» 


  Søster Evans

  Vi har ingen tid å miste. Vi må alle arbeide med hast. Vi må arbeide sammen. Inviter misjonærene hjem. Gi henvisninger. Jobb sammen med misjonærene særlig i undervisning.


  Søster Marit Evensen, tempelvertinne: Takk forat dere kommer til templet. Norge er på mange måter ryggraden til Stockholm tempel. Vi gleder oss over at dere tar med dere deres barn til templet. Jeg føler takknemlighet mot min himmelske Fader som elsker meg, Jesus Kristus, familie, for deres vennskap, for Joseph Smith og for templene. Fortsett med det arbeidet, kjære brødre og søstre.


  Søster Marit Evensen, tempelvertinne


  President Jan Evensen, Stockholm tempel: Jeg ble medlem da jeg var 24 år og hadde en del vanskeligheter da. Men jeg var trofast, og jeg trodde på evangeliet. Jeg vet i dag med mye sterkere overbevisning. Jeg vil utfordre dere og be dere innstendig om å kjenne Den hellige ånd. Dere vil da få klare tanker samtidig som dere kanskje får svar på ting dere har bedt om. Ungdom har strålende opplevelser i templet, og får føle og kjenne denne gleden ved å få styrket sin tro på at vi har en himmelsk Fader og at han elsker dere.
  En ledende embedsmann fra Kirken inviterte opp til talerstolen misjonspresident, stavspresident og meg som tempelpresident og ba oss omfavne hverandre for å symbolisere at vi arbeider for samme sak.


  President Jan Evensen, Stockholm tempel


  Søster Herbertson:
  Uansett hvor du /dere blir kalt,så vit at dere vil bli kalt akkurat dit dere skal være. Vi har alle så mye å være takknemlig for når vi blir medlemmer av denne kirken. Vi blir medlemmer av en veldig stor familie.
  Men er vi virkelig der for alle våre søstre og brødre?
  Strekker vi oss ut til dem når de trenger hjelp av oss?
  Er vi noen ganger raske til å dømme?
  Rekker vi ut en hjelpende hånd til dem som har falt eller som søker og leter?


  Søster Herbertson:
  Drammenkonf14_612x603.jpg

  Søster Herbertson talte - (foto ved Ronny Stulen)

  (foto ved Ronny Stulen)

  Eldste Herbertson:
  'Vi trenger å rekke ut en hånd og bringe tilbake de tapte fårene.'
  Vi kan bli flinke misjonærer, og vi kan gå ut og undervise om evangeliet.
  Husk på vårt vitnesbyrd og del det, tenk tilbake på da vi selv ble omvendt.
  Mitt håp er at vi alle skal finne vår egen rolle i dette arbeidet .

  Eldste Herbertson: