Tom-Atle Herland kalt som områdesytti

    Tom-Atle Herland kalt som områdesytti

    På generalkonferansen i april 2016 ble Tom-Atle Herland kalt som områdesytti. Eldste Herland er tidligere leder for Nasjonalt råd for Informasjon og Samfunnskontakt i Norge, stavspresident, Unge menns president og biskop i Oslo menighet, Han er kalt til (på fritiden) å hjelpe områdepresidentskapet i Europa med blant annet opplæring på stavskonferanser. Tidligere områdesyttier fra Norge har vært Stein Pedersen og Eivind Sterri.