Tro

  Rebecca ville ikke starte misjonen sin i Norge, men det endret seg.
  Vi er ofte vår egen dommer og bøddel og straffen er ofte veldig hard.
  Anne ble rystet i troen og gjennomgikk en troskrise. Dette lærte hun av erfaringen.
  Inger Jonassen forteller om hvordan Gud sendte misjonærene til hennes dør, og hvordan dette ble begynnelsen på store forandringer i hennes hjerte og hennes liv.
  Margit Røsvik bygget opp kirken i Hammerfest og Norge. Les historien om hvordan hun fant evangeliet, og levde det gjennom et langt liv.
  Jesus Kristus kjenner deg og gjør åndelig veiledning tilgjengelig når det er til størst mulig hjelp for deg. Vi kan styrke våre muligheter til å oppfatte og forstå Hans veiledning.
  Siste-dagers-hellige tror på Bibelens lære om Gud Faderen, Jesus Kristus og Den hellige ånd. Lær mer om disse læresetningene og om Guds kjærlighet til deg.
  Et nytt medlem deler hvordan tro og Mormons bok har velsignet hans familie.
  Mormonene tror på det Bibelen lærer oss om den hellige ånd. Lær mer om hva Bibelen lærer oss om Den hellige ånd, og hvordan han kan være til velsignelse for deg.
  Mormonene tror at Jesus Kristus er Guds Sønn. De tror også på Bibelens lære om ham. Finn ut hva Bibelen lærer oss om noen av miraklene Jesus Kristus utførte mens han levde på jorden.
  I oldtiden talte Gud gjennom profeter. Gud talte igjen til Joseph Smith i 1820, og han taler til sin profet i dag. Lær om levende profeter i dag og hva Gud sier til dem.
  Som kristne, tror mormonene på det Jesus Kristus forkynte om omvendelse. Finn ut hvorfor mormonene tror at omvendelse kan gi fred, håp og glede.