Hopp over hovednavigasjon

Tro

Inger Jonassen forteller om hvordan Gud sendte misjonærene til hennes dør, og hvordan dette ble begynnelsen på store forandringer i hennes hjerte og hennes liv.
Margit Røsvik bygget opp kirken i Hammerfest og Norge. Les historien om hvordan hun fant evangeliet, og levde det gjennom et langt liv.
Jesus Kristus kjenner deg og gjør åndelig veiledning tilgjengelig når det er til størst mulig hjelp for deg. Vi kan styrke våre muligheter til å oppfatte og forstå Hans veiledning.
Siste-dagers-hellige tror på Bibelens lære om Gud Faderen, Jesus Kristus og Den hellige ånd. Lær mer om disse læresetningene og om Guds kjærlighet til deg.
Et nytt medlem deler hvordan tro og Mormons bok har velsignet hans familie.
Møt lederne for området Europa
Mormonene tror på det Bibelen lærer oss om den hellige ånd. Lær mer om hva Bibelen lærer oss om Den hellige ånd, og hvordan han kan være til velsignelse for deg.
Mormonene tror at Jesus Kristus er Guds Sønn. De tror også på Bibelens lære om ham. Finn ut hva Bibelen lærer oss om noen av miraklene Jesus Kristus utførte mens han levde på jorden.
I oldtiden talte Gud gjennom profeter. Gud talte igjen til Joseph Smith i 1820, og han taler til sin profet i dag. Lær om levende profeter i dag og hva Gud sier til dem.
Som kristne, tror mormonene på det Jesus Kristus forkynte om omvendelse. Finn ut hvorfor mormonene tror at omvendelse kan gi fred, håp og glede.
Mormonene, eller medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og verdens Frelser. Lær mer om hans liv, virksomhet og guddommelige oppgave.
Han var apostel i kirken, født på Frøya i Trøndelag i 1871 og emigrerte til USA, der han ble en berømt vitenskapsmann.
Ved å holde fast i jernstangen høster de trofaste hellige i Europa de frukter Herren har lovet, og bli mer åndelig og timelig selvhjulpne.
Jeg har vært aktiv i Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige, hele livet. Min egen familie og min svigerfamilie er med få unntak aktive medlemmer med stor tro. Så evangeliet har alltid vært en naturlig del av livet mitt. Jeg har ikke måtte forsvare det, kjempe for det eller ofre særlig mye for min aktivitet i kirken. Det har vært med de brillene jeg har sett verden gjennom.
Personlig omvendelse til evangeliet ved tro på Jesus Kristus
About Us Page