Hopp over hovednavigasjon

Selvhjulpenhet

“Selvhjulpenhet er evnen, og en beslutning om å sørge for livets nødvendigheter for seg selv og sin familie. Etter hvert som medlemmer av kirken blir selvhjulpne, blir de også bedre i stand til å stå til tjeneste for og hjelpe andre.  
Disse veiledningene er blitt utviklet for å støtte og hjelpe medlemmer å motta de åndelige og timelige velsigelsene ved selvhjulpenhet