Prestedømmet

    I oldtiden talte Gud gjennom profeter. Gud talte igjen til Joseph Smith i 1820, og han taler til sin profet i dag. Lær om levende profeter i dag og hva Gud sier til dem.
    Vår datter Ruth begynte nylig sin misjon i São Paulo syd misjon. Vi hadde en opplevelse som forenet hele familien.