lokale artikler

  På konferansens hovedmøte ble Kjetil Porsbøll avløst som første rådgiver og Eivind Sterri som annen rådgiver. Ny førsterådgiver ble Eivind Sterri og ny annenrådgiver ble Eric Johnson, tidligere biskop i Moss.
  På søndagens hovedmøte på Romerike 23. oktober ble Berit Rapp oppholdt som president i Hjelpeforeningen i Oslo stav med rådgivere Wenche Bjerkestrand Jacobsen og Ragnhild Wie Andersen.
  Eric Johnson med rådgivere Kristian Wennerberg og Michael Klausen ble avløst med takk.
  Øystein Kjetil Pedersen ble oppholdt som ny biskop med Arnfinn Amundsen som førsterådgiver og Martin Frank Strand som annenrådgiver.  Det nye biskopsrådet ble ønsket lykke til i sine oppgaver. 
  Festinord 2016 i Handen, Stockholm ble en spesiell begivenhet. Det har gått 50 år siden første Festinord ble holdt, også da i Stockholm. Siden den gang har festen alternert mellom steder i Sverige, Finland, Norge og Danmark.
  Eldste Malm ble oppholdt som generalautoritet-sytti 3. april, 2010, med tidligere tjeneste som områdesytti i Europa, misjonspresident og stavspresident. Han har også virket som rådgiver i områdepresidentskapet for Europa Øst med sete i Moskva.
  Trondheim kommune ønsker å integrere innvandrere snarest mulig i samfunnet og språklæring både på norsk og engelsk ble det stort behov for.
  Undervisningen er blitt en spennende opplevelse både for elever og lærere. Kurset er omtrent halvgått, og iveren og oppmøtet så langt er upåklagelig.
  Det har vært en utrolig opplevelse her i Norge, det har overgått alle mine forventninger. Det er så gøy å gå ut og gjøre dette arbeidet på norsk, på engelsk, på spansk, til og med på tegnspråk.
  «Alle i rommet, rundt åtte stykker sto med tårer i øynene mens Casper frimodig og med klar røst ba for denne mannen og hans sønn. En av jentene til min manns venn sa etterpå «wow… det var fantastisk!»
  Elna Gunborg Holmsten Gundersen ble født i Gävle i Sverige en vakker sommerdag 26. juli 1924. Hennes foreldre var Erik Vilhelm Holmsten og Anna Lindqvist. Hun fikk navnet Elna Gunborg. Hun hadde 6 eldre brødre og to søstre
   To 40-fots containere har blitt fylt til randen og sendt avgårde på den en måneds lange reisen til Zimbabwe. Mange hender har gjort mye godt. Enda flere hjerter har blitt rørt.