Budskap fra områdets ledere

  Vi lever i en tid med stor uro. Dagens nyheter og våre egne personlige utfordringer kan få vårt mot til å vakle og la frykten få overhånd.
  To ganger i året, i april og oktober, har vi en spesiell anledning til å motta instruksjoner fra Herrens tjenere under generalkonferansen. Disse budskapene er til stor nytte for oss og hjelper oss å holde oss sterke og trofaste.
  Dette er den beste tiden av året til å invitere andre til å komme til Kristus, fordi mange gjerne kommer til en julekonsert eller et julebord, men ikke det de anser for å være et mer formelt møte.
  Mange medlemmer bruker også sosiale medier til å invitere venner og familie utenfor Kirken til misjonæravskjeder og hjemkomster, dåp, menighetsfester, barnevelsignelser, generalkonferansen og andre kirkearrangementer 
  Vår datter Ruth begynte nylig sin misjon i São Paulo syd misjon. Vi hadde en opplevelse som forenet hele familien.
  Jeg kan uttrykke min kjærlighet til Frelseren, som er kilden til min glede, ved å dele evangeliet med andre. Kjærlighet må alltid være motivasjonen for misjonærarbeide.
  Personlig omvendelse til evangeliet ved tro på Jesus Kristus