Budskap fra områdets ledere

  Vi har alle et ansvar for å styrke våre familier og lære dem opp i evangeliet, noe som kan virke vanskelig iblant. Les mer om ett verktøy vi har fått for å hjelpe våre familier til å lykkes.
  Jesus Kristus kjenner deg og gjør åndelig veiledning tilgjengelig når det er til størst mulig hjelp for deg. Vi kan styrke våre muligheter til å oppfatte og forstå Hans veiledning.
  Møt lederne for området Europa
  Hvordan kan jeg besvare Frelserens innbydelse om å komme til Ham?
  Hva kan vi lære om tiendeloven fra Nephis brukne bue?
  Mønsteret Frelseren etablerte er at Hans kirke må møtes på sabbaten for å ta del i nadverden.
  Gode åndelige vaner kan hjelpe oss på veien til åndelig utvikling.
  Julen nærmer seg, og mange leter etter gaver for familie og venner. Men hva er egentlig de beste gavene å gi?
  Eldste Kearon viser oss hvordan områdeplanen hjelper oss å følge Jesu Kristi fullkomne eksempel på kjærlighet.
  Hva med oss? “Kjøper vi for å vise oss frem for andre?” Eller er vi tålmodige nok til å vente så vi ikke setter oss i gjeld, unntatt når det gjelder det aller vesentligste – muligens utdannelse, et hjem, og en beskjeden bil – og selv da, nedbetaler vi dem så snart vi kan.
  Apostelen Paulus definerte det stadium et menneske må nå, for å bli virkelig åndelig selvhjulpen. Det er den tilstand hvor en mann har oppnådd retten til å ha evangeliets livsførsel “ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler.”
  Måtte vi alle søke inspirasjon for å finne invitasjoner vi kan gi våre venner. Og måtte vi ha tro og forpliktelse til å følge opp og invitere, slik at vi også kan oppleve den samme glede.