Budskap fra områdets ledere

  Lurer du på hvordan du kan invitere en venn til å motta evangeliet? Mulighetene er uendelige...
  Tempelarbeid og slektshistorie kan bidra til å åpne himmelens porter. Moro er det også!
  Kristus lover glede til dem som jobber med Ham, og med andre, i å samle inn Guds barn.
  Ny informasjon angående strategiske mål for utvelgelse av salmer og sanger, i tillegg til doktrinære prioriteringer for forslag til nye sanger.
  Det er lett å miste vår indre fred i dagens verden. Nøkkelen til å få den freden tilbake ligger i å tilgi, og i å bli tilgitt.
  Vår hverdag kjennetegnes ofte av støy og urolighet. Å legge det bak seg fra tid til annen, å komme til Herrens hus og åpne oss selv til et miljø preget av fred og hellighet bringer fred til vår sjel.
  Tro på Kristus gir oss glede, håp og selvtillit i tillegg til “styrke nok til å bli stående i enhver viktig begivenhet i vårt liv
  Når vi tar fatt på dette nye året og setter våre personlige mål, med det øverste som er “Følg profeten,” vil dette bringe de største velsignelsene i livet.
  De tre vise menn ga gaver til det nyfødte barnet Jesus. Deres gaver kan også fortelle noe om hva Jesus senere vill gi til oss alle.
  Den beste måten å dele evangeliet på er å vise gleden vi finner i å etterleve den.
  Eldste Alan T. Phillips forteller om hvordan vi kan finne fred i verdens stormer.
  Vi har alle svakheter som tar oss vekk fra den lykken Gud vil gi oss. Hvordan kan vi få hjelp til å overvinne dem?