Alle begivenheter

    Eldste Soares og Eldste Christensen skal svare på spørsmål fra unge voksne i en verdensomspennende andakt med fokus på håpet som vi kan få gjennom evangeliet.
    Det verdenskjente Tabernakelkoret og orkesteret på Temple Square vil på sin forestående 22 dagers utenlandsturné opptre i seks byer i fire nordiske land og Storbritannia, fra torsdag 25. juni til torsdag 16. juli 2020.