Skandinavisk samling av ungdommer i Lund

  Skandinavisk samling av ungdommer i Lund
  FSY (For the Strength of Youth=Til styrke for ungdom) er en konferanse ment spesielt for Kirkens ungdom. Den fokuserer på å hjelpe ungdommen å komme nærmere Kristus ved å skape en åndelig atmosfære hvor de kan motta personlig åpenbaring. Denne sommeren var de samlet den første uken i juli i Skåne.
  Lund01.jpg

  For å hjelpe disse ungdommene å komme nærmere Kristus gjennom uken har de blitt tildelt en veileder. Selv fikk jeg anledning til å være en veileder. Veilederrollen krever mye; Mange timers forberedelse, lite søvn og stort ansvar fyller dagene den uken og ukene før. Alt dette for at ungdommen skal ha en så fantastisk og åndelig opplevelse som mulig.

  Lund03_612x340.jpg

  Games night - foto ved Lars Richard Horgmo

  foto ved Lars Richard Horgmo

  Ungdommen deltar av mange grunner på FSY. Noen er allerede veldig ivrige når de ankommer, noen kommer fordi de har venner som skal, og andre kommer fordi deres kjærlige foreldre har «tvunget» dem. Uansett grunn er ungdommen Kirkens fremtid, og det er tydelig hvorfor Kirken bruker store ressurser på denne målgruppen.

  Uten å gå for mye i detalj om selve konferansen og aktivitetene som foregår ønsker jeg å beskrive noe av det mest verdifulle jeg opplevde. Det var et fantastisk syn å se ungdommen studere Skriften hver morgen for så å fortelle om det de følte og lærte, og ikke minst når de delte sine åndelige opplevelser og vitnesbyrd med hverandre på vitnesbyrdsmøtet. Det var nesten ikke et tørt øye i salen etter dette oppbyggende møtet hvor Ånden var sterkt tilstede. Kanskje det som rører mest ved mitt hjerte var å se hvor godt de tok vare på hverandre. Jeg observerte at klemmer ble gitt, at noen satte seg ved siden av en som var ensom og at de sa positive ting til og om hverandre. I løpet av en uke hørte jeg ikke et negativt ord eller en klage på noe eller noen. Hvor mange steder i verden kan man oppleve dette?

  Lund07_612x340.jpg

  Morgenstudium - foto ved Lars Richard Horgmo

  foto ved Lars Richard Horgmo

  Over 350 ungdommer hadde en opplevelse på FSY som forandret livet deres. Noen fikk styrket sine vitnesbyrd, mens andre fikk et vitnesbyrd for første gang. En ting er sikkert, og det er at de alle har kommet nærmere Kristus. Min bønn er at foreldrene til denne fantastiske ungdommen fortsetter å gjøre alt som er nødvendig for at de skal vokse og utvikle seg i samme retning.