Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

  Ikke så mange vet at Kirken er representert i et religiøst forum som kalles Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. I løpet av de tolv årene vi har vært med der, har Kirken gradvis kommet på det religiøse kartet i Norge. Nå blir vi både hørt og respektert, og vi har fått utallige muligheter til å presentere oss. Jeg har hatt anledning til å være Kirkens representant i disse årene, og de siste fire av dem har jeg vært leder av Rådet.

  Det er ingen hemmelighet at det er religions-politiske utfordringer i Norge i dag. I løpet av de siste 20-30 årene har vi gått fra å være et homogent samfunn av stort sett bare etniske nordmenn til å være et flerkulturelt mangfoldsamfunn.

  STL oppgave i denne sammenheng er å bruke og utvikle dialog som redskap for økt forståelse og respekt mellom tros- og livssyns-samfunnene i Norge. Å bygge broer av toleranse og tillit blir viktigere og viktigere for å motvirke stigmatisering og konflikter.

  STL har også bidratt til å bygge opp lokale samarbeidsfora i flere av våre større byer. Pr. i dag er det samarbeidsråd i Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, og kirken er representert i de aller fleste. (I Trondheim har søster Inger Helene Jørgensen vært en høyt aktet leder i flere år).

  STL har et lite sekretariat som er finansiert med to stillinger over statsbudsjettet.

  I tillegg til selve Rådet er det også organisert et eget Topplederforum. Her møtes to ganger i året de øverste lederne i Rådets medlemsorganisasjoner. Tidligere stavspresident i Oslo stav, Tom-Atle Herland, var med her i mange år, nå er det stavspresidenten i Drammen stav, Tarjei Pedersen.

  Det sier seg selv at å bli personlig kjent med preses i Den norske kirke, øverste leder for muslimene i Norge, leder for alle landets frikirker gjennom Norges kristne råd etc. gjør noe med deres oppfatning av hva og hvem mormonene er. Våre stavspresidenter har vært strålende eksempler her og fått anledning til å fortelle om kirken til mennesker vi trolig ellers aldri ville fått kontakt med. Også Kong Harald og Dronning Sonja lyttet oppmerksomt til pres. Pedersen da han var på slottet i 2014 i forbindelse med at kongeparet inviterte topplederforumet til møte og dialog.

  Espen STL.jpg

  Ingrid Rosendorf Joys, som representerer Oslo katolske bispedømme overtar som leder i STL etter Espen Lynne Amundsen

  Ingrid Rosendorf Joys, som representerer Oslo katolske bispedømme overtar som leder i STL etter Espen Lynne Amundsen

  Hva er så min erfaring etter tolv år i dette rådet og som leder de siste fire? Først og fremst at det fremdeles er mye uvitenhet om Kirken, og dernest at det er mange vel-menende og flott mennesker i alle tros- og livssynssamfunn. Det er mye man er uenig om, men det går godt an å leve i fred og fordragelighet med hverandre likevel, særlig når man forstår den dypere og underliggende religiøse begrunnelsen for mange ting. Det er tross alt mye mer som forener oss og som gjør at Samarbeidsrådet kan feire 20-års jubileum i 2016. Man blir også tvunget til å tenke igjennom problemstillinger som er nye eller som vi vanligvis ikke diskuterer i Kirken fordi vi har som prinsipp å være upolitiske, mens i Rådet kommer slike spørsmål ofte med full tyngde.

  Det at man i utgangspunktet har en positiv holdning til hverandre og ønsker hverandre vel, er et godt grunnlag å jobbe ut i fra. I en lederrolle er det viktig å passe på at dette også blir et bærende prinsipp i hverdagen da det ellers kan være fristende å ta noen snarveier i effektivitetens navn, men dialog krever tid og tålmodighet.

  I dette arbeidet har det vært en stor styrke for meg å prøve og følge de prinsippene vi lærer i Kirken om nestekjærlighet, velvilje og at alle har rett til å dyrke Gud som de selv ønsker.

  For mer informasjon om STL, se www.trooglivssyn.no