Budskap fra Områdets ledere

  Sabbatsdagen i hjemmet

  Eldste Alessandro Dini-Ciacci

  I sin tale under generalkonferansen i april 2015, “Sabbaten er en lyst”, innbød daværende eldste Russell M. Nelson oss “til å granske [våre] følelser om og [vår] adferd på sabbatsdagen.”1

  Han ga oss råd om hvordan vi kan søke inspirasjon for å holde sabbatsdagen hellig og sa, “Jeg lærte av Skriftene at min oppførsel og min innstilling på sabbaten utgjorde et tegn mellom meg og min himmelske Fader. Med denne forståelsen… når jeg måtte avgjøre om en aktivitet var passende på sabbaten eller ikke, tenkte jeg ganske enkelt: ‘Hva slags tegn ønsker jeg å gi Gud?’”2

  Disse ordene fikk meg og Sara, min hustru, til å overveie hvilket tegn3 vi ga Gud ved de ting vi gjorde på søndagene. Vi fikk en forståelse av at vi ikke trengte å gjøre store endringer, men følte at vi burde begynne å gi de små ting mer oppmerksomhet.  Vi gikk allerede i kirken hver søndag.  Vi avsto fra å arbeide på sabbaten, utøve sport, studere eller noen form for aktivitet som ville forårsake at noen andre ville måtte arbeide på Herrens dag.  Så vi søkte inspirasjon for å finne ut hvilke tiltak vi måtte gjøre for å følge denne innbydelsen fra en levende apostel.

  En søndag ettermiddag spurte barna oss om vi kunne spille et av deres yndlings-brettspill. Formålet med dette spillet var å svare riktig på så mange av spørsmålene som mulig. Spørsmålene var alltid for vanskelige for barna, men den egentlige grunnen til at de likte å spille dette spillet var det sterke lyset og den høye lyden fra de store svarknappene som var tildelt hver spiller.

  Jeg skulle til å be dem velge en annen aktivitet, da Sara annonserte at vi skulle spille det spillet barna hadde foreslått, men på to betingelser: (1) hun skulle stille alle spørsmålene; (2) vi skulle ikke bruke spørsmålene som sto på kortene, men at hun skulle lage fire nye kategorier og at de alle skulle omhandle evangeliet. Mens vi gjorde alt klart undret jeg på hvordan Sara skulle klare å finne så mange spørsmål fra evangeliet, vite alle de rette svarene og påse at hvert spørsmål passet det enkelte barns nivå. På toppen av alt ville hun måtte gjøre det der og da. Jeg tenkte at dette kom til å bli en katastrofe. Da vi begynte å spille, ble det imidlertid klart at en mors ønske om at hennes barn skulle spille og en datters ønske om å adlyde sin himmelske Faders bud om å holde sabbatsdagen hellig, hadde gitt Den hellige ånd en mulighet til å inspirere en forelder til å finne en måte å både helligholde Herrens dag på og også gjøre den til en lyst for sine barn.

  Jeg ble påminnet om de ord Nephi talte, “Og det skjedde at jeg, Nephi, sa til min far: Jeg vil gå og gjøre det som Herren har befalt, for jeg vet at Herren ikke gir menneskenes barn noen befaling uten at han bereder en vei for dem, så de kan utføre det han befaler dem.”4 Når Herren ber oss om å gjøre noe, enten direkte eller gjennom våre ledere, tenker vi noen ganger at vi ikke kan klare det, men hvis vi ber om inspirasjon og er villig til å handle, vil han åpne en utvei der vi trodde det ikke var noen.

  Søndag er en dag vi ser frem til. På denne spesielle dagen styrker vi vårt forhold til Gud og Frelseren ved å gå i kirken og ta del i nadverden. På denne spesielle dagen styrker vi vår familie ved å engasjere oss i oppbyggende familieaktiviteter som bringer oss nærmere hverandre og nærmere Gud. Å tilbringe tid sammen på søndager på måter som hjelper oss å minnes og ære Gud har hjulpet oss å gjøre denne dagen til en sann “lyst.”5

  [i]Russell M. Nelson, “Sabbaten er en lyst”, Ensign eller Liahona, mai 2015.

  [ii]Som over.

  [iii]2 Mosebok 31:13.

  [iv]1 Nephi 3:7.

  [v]Jesaja 58:13.