Sabbatsdagen i hjemmet

  Sabbatsdagen i hjemmet

  Budskap fra områdets ledere

  ElderAdler200x250.jpg

  Eldste Detlef H. Adler, Tyskland

  Områdesytti

  Gud fullførte på den syvende dagen det verk han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dagen fra alt sitt verk som han hadde gjort.

  Gud velsignet den syvende dagen og helliget den: ...” (1. Mosebok 2:2, 3)

  Allerede ved denne jordens begynnelse lærte vi at det ble satt en dag for helliggjørelse og hvile.

  Senere følte Herren at en tydeligere definisjon var nødvendig, og ga budet:

  Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning.

  Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter.

  For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” (2. Mosebok 20: 9-11)

  Enda en klargjøring var nødvendig, så “...Herren sa til Moses, Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal dere holde, for det er et tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at jeg er Herren som helliger dere.” (2 Mosebok 31:13)

  Israelittene mottok og lagde veldig detaljerte regler angående sabbatsdagen, noe som Frelseren korrigerte i løpet av sin jordiske tjenestegjerning.

  Frelseren kritiserte datidens ledere, og sa: “Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Så er da Menneskesønnen herre også over sabbaten.”

  I 1831 ble dette gjort enda tydeligere ved en åpenbaring som uttalte:

  Og for at du mer fullkomment kan holde deg ubesmittet av verden, skal du gå til bønnens hus og ofre dine sakramenter på min hellige dag,

  for sannelig, dette er en dag som er gitt dere til å hvile fra deres arbeide og til å vie deres andakt til Den Aller Høyeste” (L&p 59:9, 10).

  President Nelson sa: “Gud ga oss denne spesielle dagen, ikke til underholdning eller daglig arbeid, men for å hvile fra våre plikter, med fysisk og åndelig lindring.” (Liahona, mai 2015, “Sabbaten er en lyst”)

  Dette er prinsippene vi har mottatt som har blitt tydeliggjort ved moderne profeter og forklart til oss igjen og igjen!

  Verdiene i verdenen som vi lever i, forandrer seg stadig dag for dag.

  I dag er det mange land i verden som gjør sabbaten til en strålende og avslappende handelsdag, en dag for nytelse!

  Vi, som siste dagers hellige, lever i denne verden, og Herren kjenner oss. Vi har privilegiet å bli undervist av profeter, seere og åpenbarere som gir oss midlene vi trenger for å kunne ta avgjørelser.

  Vi mottar ikke en Budenes bok lengre, men vi får instruksjoner om hvordan vi kan lære å gjøre det som er rett!

  Vi må selv ta ansvaret, og lære hvordan vi skal ta avgjørelser!

  Velg det rette om du vil seiren vinne!

  Da Guds milde ånd vil lede deg.

  Og hans lys vil for evig på deg skinne

  når du har valgt den rette vei.

  Velg rett vei, Velg rett vei,

  la visdom lede den vei du går.

  Bruk ditt vett, velg så rett!

  Da Guds velsignelser du får.” (Salmer, nr. 131)

  I denne vidunderlige sangen lærer vi om “hvordan”, og anvendelsen i våre liv!

  Vi må først stille spørsmålet om tegnet vi gir til Herren, og deretter studere, overveie og be i tro med et åpent hjerte, for å være i stand til å forstå Den hellige ånds hvisken!

  Jeg bærer mitt vitnesbyrd, at du vil motta et svar, og noe som er enda viktigere, at du vil finne fred fra denne verden på den syvende dag, Herrens dag, og den vil være en lyst for deg!