Profeten Joseph Smiths liv: Hans barndom

  Lær mer om mormonprofeten Joseph Smith

  Unge Joseph Smith, den fremtidige grunnleggeren av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, søkte svar på sine spørsmål i Bibelen.

  Hvem var Joseph Smith?

  Hvis du har hørt om mormonene, lurer du sikkert på hvem som startet mormonismen. Joseph Smith jr. er kanskje best kjent som den personen som grunnla Mormonkirken, offisielt kjent som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Men han er mye mer enn grunnleggeren av en religion. Han var en Guds profet og blir aktet av millioner av mennesker over hele verden, til tross for hans beskjedne begynnelse.

  Joseph Smith jr. ble født i Sharon i Vermont 23. desember 1805, sønn av Joseph Smith sr. og Lucy Mack Smith. Joseph hadde to eldre brødre, Alvin og Hyrum, og en eldre søster, Sophronia. Joseph hadde også fem yngre søsken som levde til voksen alder: Samuel, William, Katharine, Don Carlos og Lucy, og to andre brødre som døde som spedbarn (se Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 2).

  Hvordan var Joseph Smiths barndom?

  Familien Smith opplevde økonomisk motgang og vanskeligheter i Josephs ungdom. Josephs far opplevde en rekke økonomiske tilbakeslag som gjorde det vanskelig for ham å forsørge sin store familie. Familien flyttet ofte mens Joseph Smith sr. prøvde seg på butikkdrift, landbruk og handelsforetak, uten nevneverdig suksess (se Matthew S. Holland, “The Path to Palmyra”, Ensign, juni 2015, 26–28).

  Josephs mor beskrev den unge Joseph som et “bemerkelsesverdig rolig, velvillig innstilt barn” (Lucy Mack Smith, “Lucy Mack Smith, History, 1845”, 72, josephsmithpapers.org). Likevel opplevde Joseph sine egne utfordringer i barndommen. I 1813, da han bare var rundt syv år gammel, ble Joseph alvorlig syk med tyfoidfeber. Infeksjon fra sykdommen spredte seg til et ben i Josephs legg, og legene fryktet at de måtte amputere. Joseph nektet å la leggen bli amputert, og moren tryglet legen om å spare den. Legene ble enige om å prøve å fjerne den syke delen av benet kirurgisk, uten amputasjon (se Vivian M. Adams, “Joseph Smith’s Boyhood Surgery: Mercy during a ‘Desperate Siege’”, Ensign, juni 2013, 66–69).

  Selv i sin unge alder viste Joseph stort mot, kjærlighet til sine foreldre og tro i møte med enorme smerter. For å lindre smerten av operasjonen uten bedøvelse, oppfordret legene Joseph til å drikke alkohol, og ba foreldrene om å binde ham fast i sengen. Moren fortalte at han svarte: “‘Nei… jeg rører ikke en dråpe alkohol, og heller ikke vil jeg bindes, men… jeg vil at far skal sitte sammen med meg i sengen, så skal jeg gjøre alt som er nødvendig for å få benbiten fjernet. Men jeg vil at du, mor, skal forlate rommet. Jeg vet at du ikke vil tåle å se meg lide slik… Herren vil hjelpe meg, og jeg skal komme meg gjennom det’” (Lucy Mack Smith, “Lucy Mack Smith, History, 1844–1845”, bok 3, side 1–2, josephsmithpapers.org, tegnsetting standardisert). Infeksjonen ble fjernet, men etter operasjonen gikk Joseph med krykker i flere år, og han haltet litt resten av livet (se Læresetninger – Joseph Smith, 2).

  Hvem utviklet Joseph Smith seg til å bli?

  I 1816 flyttet Joseph Smith sr. familien sin til Palmyra i New York, hvor han igjen prøvde seg på jordbruk (se Holland, “The Path to Palmyra”, 27–28). Tenåringen Joseph Smith jr. og søsknene hans hjalp faren på gården, og fikk ikke mye formell utdannelse. De leste imidlertid ofte i Bibelen som familie (se “Joseph Smith and the Restoration”, mormonnewsroom.org). Da han var rundt 15 år gammel og begynte å lure på hvilken kirke han skulle slutte seg til, søkte Joseph svar i Bibelen (se Joseph Smith – Historie 1:7–13).

  Josephs studium av Bibelen fikk ham til å be om å få vite hvilken kirke han skulle slutte seg til. Som svar på Josephs bønn, viste Gud Faderen og Jesus Kristus seg for Joseph i et mirakuløst syn i 1820. De fortalte Joseph at han ikke skulle slutte seg til noen kirke som da fantes på jorden (se Joseph Smith – Historie 1:18-20). I dag regner mormonene dette synet, omtalt som Det første syn, for å være en av mormonismens grunnleggende begivenheter.

  Når startet Joseph Smith mormonismen?

  Joseph fulgte Guds råd, og utførte senere mye stort og viktig arbeid for Guds rike. Da han var 24 år gammel, gjenopprettet han Jesu Kristi kirke på jorden da han, veiledet av Gud, organiserte Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Samtidige av Joseph Smith vitnet og sa: “Joseph Smith, Herrens profet og seer, har utført mer, med unntagelse av Jesus selv, for menneskenes frelse i denne verden enn noe annet menneske som noensinne har levet” (se L&p 135:3).

  Hvordan kan jeg lære mer?

  Joseph Smith var mer enn grunnleggeren av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Han var en Guds profet hvis evne til å utrette så mye i så ung alder er mirakuløs. For å lære mer om Joseph Smith, kan du gå inn på mormon.org.