Nytt stavspresidentskap i Oslo stav

    Nytt stavspresidentskap

    Søndag 22.oktober 2017, avholdt Oslo stav sin halvårlige konferanse i Romerike møtehus. Konferansen ble presidert over av eldste Massimo De Feo, 2. rådgiver i områdepresidentskapet i Europa sammen med områdesytti eldste Torben Engbjerg.

    På søndagens hovedmøte ble det eksisterende stavspresidentskap bestående av Stein Arthur Andersen, president, Eivind Sterri, 1.rådgiver og Eric Johnson, 2.rådgiver takket og avløst for sin trofaste tjeneste. 

    Det nye stavspresidentskapet bestående av Eric Johnson som president med A. Christian Karlsson som 1.rådgiver og Nils Petter Jacobsen som 2.rådgiver ble oppholdt.