Nytt biskopsråd i Skien menighet

  Nytt biskopsråd i Skien menighet

  enighetskonferansen i Skien 10.januar 2016 innebar avløsning av et biskopsråd og oppholdelse av et nytt. Biskop Vidar Top med sine rådgivere Jørn Einar Lund og Carl Espen Gjærum ble avløst.

  07APR16NO.jpg

  Lillian og Vidar Top ble rost for sin innsats

  Lillian og Vidar Top ble rost for sin innsats

  Ny biskop ble Carl Espen Gjærum. Hans førsterådgiver ble Rolf Idar Isaksen som selv har vært biskop i to perioder tidligere og sist misjonsleder. Annenrådgiver skulle kalles litt senere.

  03APR16NOB.jpg

  Ida og Espen Gjærum

  Ida og Espen Gjærum

  Biskop Gjærum er i ferd med å avslutte turnustjenesten som lege i Skien og har fått ansettelse som fastlege. Han er gift med Ida Podorny Gjærum, og de har 3 barn.

  04APR16NO.jpg

  Bror Isaksen (58) er sivilingeniør, utdannet fra HIT og Newcastle University og har arbeidet i mange år for Hydro, Statoil, Kongsberg Maritime og Evry. Han er nå selvstendig konsulent. Han er gift med britiske Jeanne og de har fem barn.