Nytt biskopsråd i Moss menighet

    Nytt biskopsråd i Moss menighet

    Nytt biskopsråd ble oppholdt i Moss menighet 4.september 2016. Eric Johnson med rådgivere Kristian Wennerberg og Michael Klausen ble avløst med takk.

    Michael Klausen, 39, ble ny biskop. Han er gift med Helene Dahlgren Klausen og arbeider til daglig som transportleder i ASKO Norge. Han er tidligere 2. rådgiver biskopsrådet, president og rådgiver i UM presidentskap og primærlærer.

    Hans førsterådgiver er Kjetil T. Bakkland ,40, gift med Katinka Bakkland. Han er systemanalytiker i Luftforsvaret. Hans tidligere kall: Medlem av Oslo stavs høyråd, søndagsskolelærer, primærlærer, UM president, grenspresident.    Hans annenrådgiver er Ronald Edward Judson, 40 gift med Siri-Anne Fagertun Judson Han jobber som lærer og personlig trener, har hatt kall som president for søndagsskolen og eldstenes Quorum, rådgiver i UM og primærlærer.