Når vi holder sabbaten hellig, blir vi helliggjort

  Når vi holder sabbaten hellig, blir vi helliggjort

  Budskap fra områdets ledere

  paul-v-johnson_200x250.jpg

  Eldste Paul V. Johnson, førsterådgiver i presidentskapet for området Europa

  I dette jordelivet prøver vi å bli mer lik vår himmelske Fader og hans Sønn Jesus Kristus. Vi ønsker å lære mer om dem, og vi ønsker å leve slik de ønsker at vi skal leve. Vi ønsker å bli helliggjort, eller hellige, fordi de er hellige. Et effektivt hjelpemiddel i våre anstrengelser for å bli mer hellige, er sabbatsdagen. Sabbaten ble til for oss (Markus 2:27) for å hjelpe og velsigne oss. Vi har blitt befalt å “gi akt på sabbatsdagen og holde den hellig” (L&p 68:29). Når vi holder sabbaten hellig, blir vi helliggjort.

  Hvordan påvirker sabbaten vår prosess for å bli hellige? Herren har sagt at vi kan holde oss ubesmittet av verden ved å gå til bønnens hus og ofre våre sakramenter på hans hellige dag (L&p 59:9). Å holde oss ubesmittet av verden kan sees som en oppfordring, men det er også en fantastisk velsignelse som kommer som følge av å holde sabbaten hellig. Å være hellig betyr blant annet å være ren, og å ikke ha verdens merker eller flekker i vårt liv er et stort skritt i retning hellighet.

  En viktig del av å holde seg ren er nadverdens ordinans. Når vi verdig tar del i nadverden, loves vi at “hans Ånd alltid kan være hos [oss]” (L&p 20:77). Ånden helliggjør eller renser oss (3 Nephi 27:20).

  Vi blir mer hellige når vi lærer mer om Frelseren og lever slik han levde. Vi lærer mer om ham når vi deltar på våre møter og klasser, og i vårt eget personlige studium og vår religionsutøvelse på sabbaten.

  Vi blir også mer hellige når vi fokuserer mer på andre slik Frelseren gjorde da han var på jorden. Når vi utfører våre kall, utfører vi tjeneste for andre. Vi kan ta med en venn til våre møter i kirken eller hjem til oss, og fortelle ham eller henne om evangeliets velsignelser. Vi kan strekke oss ut til våre forfedre ved å søke etter dem og forberede oss til å hjelpe dem å motta templets ordinanser. Vi kan styrke båndene mellom familiemedlemmer som lever, og velsigne andre ved å vise dem vår kjærlighet.

  President Russell M. Nelson forklarte at sabbaten gir oss “virkelig pusterom etter dagliglivets påkjenninger og mulighet til åndelig og fysisk fornyelse” (Liahona, mai 2015).

  President Nelson forklarte også at han forsto at hans adferd og holdning på sabbaten utgjorde et tegn mellom ham og hans himmelske Fader. I stedet for å ha lister over hva man bør og ikke bør gjøre, sa han: “Når jeg måtte avgjøre om en aktivitet var passende på sabbaten eller ikke, tenkte jeg ganske enkelt: ‘Hva slags tegn ønsker jeg å gi Gud?’ Dette spørsmålet gjorde mine valg om sabbaten krystallklare.” (Liahona, mai 2015).

  Når en nasjon blir skjødesløs med helligholdelsen av sabbaten, påvirkes alle sider av livet, og det religiøse liv forfaller” (Veiledning til Skriftene, Sabbatsdagen). Dette prinsippet gjelder ikke bare for nasjoner, men også for den enkelte. Når en person blir skjødesløs med hensyn til å overholde sabbaten, påvirkes alle sider av hans eller hennes eget liv, og hans eller hennes åndelige liv forfaller. Men hvis vi holder sabbatsdagen hellig, vil alle sider av livet påvirkes positivt, og vi vil bli mer hellige.

  For en fantastisk velsignelse sabbatsdagen er! I en krevende og fallen verden har Herren gitt oss en dag som, hvis den overholdes riktig, ikke bare vil være en lyst (Jesaja 58: 13-14), men vil hjelpe oss å bli helliggjort – hellige for Herren.