Møt mormonmisjonærene

  En dag i livet til en siste-dagers-hellig misjonær

  Søstermisjonærer underviser om Jesu Kristi evangelium

  Hva er mormonismen?

  Hvis du er som de fleste som har hørt om mormonene, er du sannsynligvis litt nysgjerrig på hvordan de egentlig er. Mange vet ikke at mormonkirkens offisielle navn er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og noen ser feilaktig på mormonismen bare som en amerikansk religion. I virkeligheten finnes det millioner av medlemmer av Kirken og tusenvis av misjonærer over hele verden (se “Verdensomspennende statistikk” under “Statistikk” på mormonnytt.no). Mormonene tilber Jesus Kristus og regner ham som sin Herre og Frelser.

  Det er stor sannsynlighet for at det finnes medlemmer og misjonærer fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i ditt land, og kanskje til og med i din by. Hvis du ser et par pent antrukket unge menn og unge kvinner med navneskilt som sykler rundt i ditt område, er det godt mulig at de er mormonmisjonærer.

  Hvem er mormonmisjonærene?

  Mormonmisjonærer, eller siste-dagers-hellige misjonærer, er vanlige medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som velger å bruke mellom 1,5 og 2 år på å undervise andre om Jesu Kristi evangelium. Siste-dagers-hellige misjonærer er ubetalte, frivillige på heltid som har valgt å være Jesu Kristi tjenere.

  De fleste misjonærer er enslige unge menn og kvinner mellom 18 og 25 år. Noen ganger velger også pensjonerte ektepar å reise på misjon. Alle mormonmisjonærer går med navneskilt (som viser både misjonærens navn og “Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige”), men ikke alle misjonærer sykler. Noen misjonærer kjører bil eller går, og andre benytter kollektivtransport (se “10 Things to Know about Mormon Missionaries”, mormon.org/chat).

  Misjonærene underviser i evangeliets grunnleggende prinsipper

  Hvordan er en dag i en misjonærs liv?

  Siste-dagers-hellige misjonærer arbeider i grupper på minst to. Disse gruppene kalles ledsagerpar. Misjonærpar bor og arbeider sammen – og misjonærarbeid er hardt arbeid!

  Timeplanen for siste-dagers-hellige misjonærer varierer avhengig av kulturen i landet der de virker. Misjonærene gjør imidlertid samme type ting, selv om de kan gjøre dem til forskjellige tider av døgnet. En vanlig dag for en misjonær omfatter å stå opp tidlig for å be og trene, og deretter studere Bibelen, Mormons bok og andre skrifter og kirkeressurser. Hvis misjonærer virker i et land der de snakker et annet språk enn morsmålet deres, bruker de også tid på å lære vertslandets språk (se “More Flexibility Announced for Mormon Missionary Daily Schedules”, mormonnewsroom.org). De bruker resten av dagen til å gjøre den viktigste delen av sitt arbeid som misjonærer – nemlig å undervise om Jesus Kristus og hans evangelium, og å utføre tjeneste. Etter en hard arbeidsdag kommer misjonærene hjem, klare til å gjøre alt sammen om igjen neste dag.

  Hvorfor gjør misjonærene det de gjør?

  Siste-dagers-hellige misjonærer gjør det fordi de elsker Gud og sine medmennesker. De mottar ingen betaling for sin tjeneste. De tror oppriktig at Gud elsker sine barn og ønsker at de skal lære om ham. De ønsker å hjelpe folk å finne mål, mening og veiledning for sitt liv. De ønsker også å hjelpe folk å føle gleden som kommer av å holde Guds bud. For å finne ut mer om mormonismen eller hvordan du kan møte siste-dagers-hellige misjonærer i ditt område, kan du gå inn på mormon.org.