Mitt vitnesbyrd om Mormons bok

  Familien Fu

  Min hustru, Mei, og jeg er nye medlemmer av Kirken. Vi har fremdeles svært begrenset kunnskap om mange ting. Faktisk har vi nettopp begynt å lese Mormons bok.

  Mens vi leste i 1. Nephis bok, la vi merket til at ordet “tro” forekom ofte. Ifølge Nephi forlot hans far Lehi Jerusalem, og reiste ut i villmarken. Han tok med seg sin hustru og fire sønner, Laman, Lemuel, Sam og Nephi. Det var en vanskelig beslutning, ettersom de forlot sin eiendom og alle sine eiendeler. Lehi gjorde det fordi han hadde sterk tro på Herren. Laman og Lemuel knurret mot sin far, fordi de manglet tro på Herren. Den yngste sønnen Nephi var derimot lydig og ba i tro.

  Som følge av tro ble Nephi ledet av Ånden, slik at han på Herrens befaling var i stand til å slå Laban ihjel og sikre seg messingplatene.

  Som følge av tro ble Nephi på mirakuløst vis befridd etter at hans brødre hadde bundet ham med tau.

  Som følge av tro bygget Nephi et skip på den måten Herren viste ham.

  Som følge av tro stilnet Nephis bønn stormen, slik at han kunne lede sitt folk over havet og komme til det lovede land.

  Jeg vet at tro på Herren er nøkkelen til alt, og det har ført til positive forandringer i vår familie siden det øyeblikk vi bestemte oss for å utøve tro. Vi ble døpt den 23. desember i fjor. Noen av vennene våre spurte oss: “Hvordan kan dere ta en slik beslutning så raskt?” Jeg skal fortelle dere sannheten: Det var som følge av tro. Jeg husker at en misjonær fortalte meg at tro er som et frø. Våre venner i Kirken hjalp oss å plante det frøet den første dagen vi var der, og frøet har vokst hver dag.

  Jeg husker fremdeles første gang vi gikk inn i et av Kirkens møtehus. Vi ble så imponert. Bygningen var så beskjeden, og menneskene var så snille. Under nadverdsmøtet hørte vi så mange nydelige sanger og taler som rørte ved oss. Etter møtet kom mange brødre og søstre og hilste varmt på oss, og bisto oss på mange måter. For eksempel viste de oss hvor Primær ble holdt for våre barn, og viste oss deretter til vår klasse slik at vi følte oss som hjemme. Deres vennlighet og rettferdighet gjorde at vi umiddelbart ble forelsket i denne Kirken! Vi begynte å utvikle tro på Herren fra det øyeblikket av, fordi vi trodde at deres vennlighet og rettferdighet kom fra Ham. Vi ønsket å bli akkurat som dem. Vi ønsket også å bli elsket og velsignet av Herren. Hvert eneste medlem i menigheten vår har vært et godt eksempel for oss og hjulpet oss å bygge tro.

  Jeg husker fremdeles at en misjonær en gang sendte meg en melding. Han rådet meg til å lese i Mormons bok hver dag. Han sa at selv fem minutter ville hjelpe. Siden den dagen har vi lest denne boken, kanskje ikke hver eneste dag, men den bidrar allerede til å styrke vår tro. 

  Som følge av tro sluttet vi å drikke kaffe og grønn te, som i mange år var favorittdrikkene våre.

  Som følge av tro forsøker vi bestandig å styre vårt temperament. Når barna våre nå er uregjerlige, hjelper min hustru og jeg hverandre til å være mer tålmodige, for vi tror at det er det Herren ønsker at vi skal gjøre. Herren vet at vi har potensiale til å være gode foreldre, så han har gitt oss to dyrebare gaver – våre sønner.

  Som følge av tro leder nå vår eldste sønn, Victor, kveldsbønnen vår hver dag før leggetid. Han elsker å gjøre dette, og minner oss iblant til og med på å be hvis vi har glemt det.

  Som følge av tro fortsetter vi å komme til Kirken hver søndag. Hver gang etter at møtene er over, merker vi små forbedringer i familien vår.  

  Både min hustru og jeg kommer fra ikke-religiøse familier. Uten Mormons bok ville vi aldri ha fått kjennskap til at Gud har en slik vidunderlig plan for hvert enkelt av oss. Hvis vi omvender oss, kan alle våre synder bli vasket bort, og vi vil kunne bo hos ham en dag. Uten Mormons bok ville vi aldri overvunnet vår frykt for døden.  Uten Mormons bok ville vi aldri fått vite at familien vår kan bli beseglet til hverandre for evigheten. Vi har aldri følt oss tryggere og lykkeligere. Jeg kan virkelig se lyset foran oss. Det er håp for oss alle sammen.

  Vi har reist langt, og vi har funnet vårt hjem. Vi vet at vi har foretatt det riktige valget for familien vår. Jeg er her for å vitne om at Mormons bok er sann.