Medlemmer hjelper Trondheim kommune med språkopplæring av innvandrere

  Medlemmer hjelper Trondheim kommune med språkopplæring av innvandrere

  Medlemmer og misjonærer i Trondheim menighet samarbeider med Trondheim kommune om et interessant tjenesteprosjekt.

  Arne Dahl C3 B8 og Margareth Paulsen B.jpg

  Margareth Paulsen og Arne Dahlø

  Misjonærene gir et 18 timers kurs som hjelper innvandrere  til å forbedre engelsk-kunnskapene sine, og pensjonerte lærere i menigheten gir et 45 timers  kurs i grunnleggende norskferdigheter til noen av de mange innvandrere som er ankommet kommunen.

  Undervisningen er blitt en spennende opplevelse både for elever og lærere. Kurset er omtrent halvgått, og iveren og oppmøtet så langt er upåklagelig. Når dette kurset er fullført skal det evalueres sammen med kommunen , for å vurdere om slike kurs i kirken skal bli en fast ordning.

  ISK har i samarbeid med menighetsråd utarbeidet et tjenstetilbud til innvandrere ved å invitere til hjemmeaften ,sportsaktivitet og religionsinstitutt for de som er interessert. Egen brosjyre som viser integreringstilbudene er laget.