Kirken kunngjør tilpassing av misjoner

  African missionaries

  Mormon Newsroom rapporterte i oktober at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige vil tilpasse antallet på sine 421 misjoner, for å bedre kunne dekke behovene i hvert område av verden. I dag kunngjør Kirken justering av grensene for 19 misjoner, så vel som opprettelsen av fem nye misjoner. Med følgende endringer vil det bli 407 misjoner.

  Følgende misjoner åpner i juli 2018:

  • Brasil Rio de Janeiro syd
  • Elfenbenskysten Yamoussoukro
  • Nigeria Ibadan
  • Filipinene Cabanatuan
  • Zimbabwe Bulawayo

  Og Kirken vil i juli 2018 justere grensene for følgende 19 misjoner som vil bli slått sammen med tilgrensende misjoner:

  • Australia Sydney nord
  • Bulgaria Sofia
  • California Modesto
  • California San Fernando
  • England London syd
  • Hellas Aten
  • Illinois Chicago vest
  • Mexico Ciudad Obregón
  • Mexico Reynosa
  • Mississippi Jackson
  • New York New York syd
  • Ohio Cleveland
  • Portugal Porto
  • Romania Moldova
  • Russland Samara
  • Spania Málaga
  • Ukraina L’viv
  • Utah Logan
  • Washington Federal Way

  Justering av misjoners grenser er vanlig. Siden president Thomas S. Monson i 2012 kunngjorde endringen i alderskravet for misjonærtjeneste, har Kirken åpnet 76 nye misjoner, for i løpet av noen få år å imøtekomme veksten i antallet misjonærer, fra 58 000 til 88 000 misjonærer. Den opprinnelige bølgen av misjonærer har siden avtatt til rundt 68 000 misjonærer, som forventet.

  Reduksjon av antallet misjonærer betyr ikke bare at vi trenger å redusere antallet misjoner, men å legge større vekt på en mer strategisk plassering av misjonærene i områder med store behov rundt om i verden. Derfor er fem nye misjoner organisert.

  “Vi ønsker at misjonærer skal være på det best mulige sted og omstendighet for å kunne hjelpe mennesker, enten for å dele Jesu Kristi evangelium eller for å gjøre samfunnstjeneste,” sa generalautoritetsytti, eldste Brent H. Nielson, daglig leder for Misjonæravdelingen. “Frelserens mønster er å gjøre en forskjell i enkeltindividers liv, én etter én, over hele verden, noe som krever kontinuerlig planlegging og organisering.”

  Se Church News (hovedsakelig for siste dagers hellige) for en oversikt over nye misjonspresidenter som er kalt.

  Detaljer rundt sammenslåing av misjoner vil bli kommunisert av misjonspresidentene til misjonærenes foreldre i misjonene dette angår.