Kick-off på Instituttsentret i Oslo

    Kick-off på Instituttsentret i Oslo

    Den 29. august var vi ca. 70 unge voksne på Religionsinstituttet i Oslo. Unge voksne hadde pyntet og gjort det veldig pent og innbydende. Kvelden begynte kl. 17:45 med grilling. 60 personer deltok på middagen. Deretter, kl. 19, ledet Rebekka Røsaker og Vegard Amundsen åpningen av høstens første Instituttklasse. Som en del av åpningen så vi en filmsnutt der Kittel Heistø Kittelsen gjennomførte Ice Bucket Challenge, godt hjulpet av sin kone, Julie. Selve klassen var tredelt. Vi har nemlig tre klasser parallelt denne høsten, Lære og pakter, Evangeliet og et produktivt liv, og, på engelsk, Forberedelse til evig ekteskap, som vi har kalt Heavenly Dating. Hver lærer fikk litt tid til å dele et budskap basert på kurset de skal holde. Vi fikk høre om hvordan frafallets mørke natt ble snudd til dag da Faderens røst lød i Den hellige lund: «Joseph, dette er min elskede Sønn. Hør ham!» og at Lære og pakter kan bli din og min helt spesielle bok når vi lytter etter Herrens røst som vil tale til oss idet vi leser åpenbaringene i den boken. Christoffer Andersen forklarte at vi ved å forstå Frelsesplanen og vår plass og rolle i den, med Åndens veiledning, vil få et godt og produktivt liv idet vi etterlever evangeliet og anvender dets prinsipper på viktige områder i livet, slik som utdannelse, familien, yrkesliv, helse og økonomi.

    Vi fikk også høre fra Eldste og Søster Rasmussen om evig ekteskap. De henviste til en generalkonferansetale fra 2003 av Eldste F. Burton Howard, der evig ekteskap sammenlignes med et sett sølvtøy som skal vare evig. «Hvis du vil at noe skal vare evig, behandler du det annerledes. Du skåner det og beskytter det. Du misbruker det aldri. Du utsetter det ikke for elementene. Du gjør det ikke vanlig eller ordinært. Hvis det noen gang blir tilsølt, fjerner du omsorgsfult flekkene inntil det skinner som om det var helt nytt. Det blir spesielt fordi du har gjort det spesielt, og det blir vakrere og mer verdifult for hver dag som går.»

    Etter disse innslagene fikk vi høre et budskap fra President Øystein Amundsen i Stavspresidentskapet i Oslo stav. Han oppfordret oss til å la det å delta regelmessig på Kirkens møter på søndagene og å gå på Institutt, være en helt grunnleggende del av vårt liv som unge voksne. Han minnet oss også om at vi har et enormt potensial til å gjøre godt og påvirke andre til det gode, og sammenlignet oss med ørnen som vokste opp på en kyllingfarm og trodde at den var en kylling, helt til noen ville hjelpe den til å vite at den var en ørn og den slo ut vingene, skrek et skikkelig ørneskrik og fløy av gårde med verden under sine vinger.

    Etter klassen hadde vi gleden av å delta på et talentshow med mange imponerende innslag. Kvelden avsluttet med dans.