Julens ånd

  Julens ånd

  Budskap fra områdets ledere

  BOUTOILLE-Patrick_200x250.jpg

  Eldste Patrick Boutoille, Frankrike
  Områdesytti


  Er ikke julen fantastisk?

  Alle synes å bli mer ømhjertet, og vennlighet får en viktigere plass i vårt liv. Det er en tid da vi tar oss bedre tid til å uttrykke kjærlighet til vår familie, våre foreldre og våre venner.

  Resten av verden er også svært opptatt av gaver, gode middager og forskjellige invitasjoner. Og er vi ikke forsiktige, kan det også være den eneste betydningen julen får for oss.

  Som Kristi disipler må vi se etter hva som utgjør julens sanne ånd.

  Jeg elsker president Howard W. Hunters oppfordring1:

  “Hvis du ønsker å finne julens sanne ånd og ta del i dens skjønnhet, så la meg foreslå følgende: Finn tid til å vende deg til Gud i travelheten rundt denne julens festligheter. Kanskje i stille stunder og på et stille sted og på dine knær – alene eller sammen med dine kjære – kan du takke for alt det gode du har mottatt, og be om at hans Ånd vil være hos deg når du oppriktig forsøker å tjene ham og holde hans bud. Han vil lede deg ved hånden og holde sine løfter.”

  “Hvis du ønsker å finne julens sanne ånd og ta del i dens skjønnhet, så la meg foreslå følgende: Finn tid til å vende deg til Gud i travelheten rundt denne julens festligheter. Kanskje i stille stunder og på et stille sted og på dine knær – alene eller sammen med dine kjære – kan du takke for alt det gode du har mottatt, og be om at hans Ånd vil være hos deg når du oppriktig forsøker å tjene ham og holde hans bud. Han vil lede deg ved hånden og holde sine løfter.”

  Denne oppfordringen skulle få oss til å reflektere over hvordan vi ønsker å forberede ting på slutten av dette året.

  Jeg husker julehøytidene i min barndom. De var enkle, lykkelige og familieorienterte.

  Jeg husker også at jeg ble svært rørt på min første julaften på misjon i England. Min svenske ledsager, eldste Nilsson, og jeg bestemte oss for å sette av kvelden til å gjøre noe godt for andre rundt oss. Den julaftenen besøkte vi et medlem på sykehus, prøvde å oppmuntre triste mennesker på gaten og gi små gaver til personer som ellers fikk svært lite oppmerksomhet.

  Å ringe på døren og deretter gjemme oss for å kunne se de gledesfylte ansiktene til dem som åpnet, fylte oss med takknemlighet. Det var kaldt den kvelden, men den gode følelsen varmet oss…

  Senere ønsket min hustru og jeg å skape en juletradisjon for familien:

  På julaften pakker vi inn småkaker, sjokolade og godteri sammen med barna og misjonærene når de kan. Vi øver på julesanger og planlegger resten av dagen. Så besøker vi medlemmer og naboer og synger de vakre julesangene med de gripende tekstene, og gir dem godsakene.

  For noen år siden dro vi til en bekjent av min hustru. Helsetilstanden hennes ble stadig verre, uten håp om forbedring. Jeg kjente henne ikke selv, men da vi begynte å synge, så jeg ansiktet hennes lyse opp, og hun viste tydelig tegn til et øyeblikks glede i en svært vanskelig situasjon. Tårene hennes strømmet av takknemlighet.

  Disse hellige øyeblikkene for familien hjelper oss å huske Jesajas ord:

  “For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.”2

  “For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.”

  “Måtte vi, ved våre enkle velgjerninger, vår kjærlighet og vår medfølelse, fylle verden med hans kjærlighets lys og hans helbredende kraft.”3

  Jeg vitner om at Jesus er Kristus, og at han er hele menneskehetens Frelser. Hans kjærlighet til oss er uendelig.

  Jeg ber om at vi alle må organisere oss og forberede oss slik at vi kan føle julens sanne ånd.

  1. Liahona, desember 2015, Howard W. Hunter, Kirkens 14. president “Den virkelige jul”
  2. Jesaja 9:5
  3. Liahona, desember 2014, Dieter F. Uchtdorf, førsterådgiver i Det første presidentskap “Fyll verden med Kristi kjærlighet”