John A Widtsoe får nå en biografi på norsk

  John A Widtsoe får nå en biografi på norsk

  John A Widtsoe får nå en biografi på norsk. Han var apostel i kirken, født på Frøya i Trøndelag i 1871 og emigrerte til USA, der han ble en berømt vitenskapsmann.

  Hele livet tjente han i Jesu Kristi Kirke av Siste Dager Hellige , fra 1921 til 1952 var han apostel i kirken. Han døde i Salt Lake City, Utah i 1952.

  I tillegg til å være vitenskapsmann var John A Widtsoe en fremragende pedagog og skoleleder. Han bygde f.eks opp en biologiavdeling på Brigham Young University, han var president ved Utah State University og University of Utah.

  Biografien kommer istand på initativ fra Frøya Historielag som vil trekke fram Widtsoe som et lysende akademisk eksempel.

  arne.jpg

  Arne Dahlø, Trondheim

  Frøya Historielag kontaktet Arne Dahlø, en fjern slektning av John A Widtsoe. Arne Dahlø er medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og har samlet informasjon i en årrekke. Han er pensjonert lærer og ivrer etter å la nordmenn få del i det eventyrlige livet som John A fikk som immigrant.

  Navnet på boka blir Frøyværingen John A Widtsoe. Boka blir publisert rundt årskiftet.