Hvorfor ekteskap, hvorfor familie?

  Hvorfor ekteskap, hvorfor familie?

  Siste søndag kveld i mai inviterte Moss menighet til et åpent hus og hyggekveld i Nesveien 29 på Jeløy. Temaet var ekteskap og familie.

  Er ekteskap og familier av mindre betydning nå enn tidligere? Er det bare en juridisk formalitet, eller kan ekteskap og familier ha større verdi? Hvordan kan man bevare ekteskapet?

  Ledere fra tre forskjellige kirkesamfunn presenterte sine synspunkter om emnet. Pastor Finn Myklebust fra Adventistkirken delte personlige erfaringer fra sitt mangeårige arbeid med mennesker og familierelasjoner. En av hans store interesser er å evaluere kristentroen og relatere den til dagen i dag.

  myklebust.jpg

  I følge adventistkirken er ekteskapet innstiftet av Gud i Eden, og ble bekreftet av Jesus som en livslang forening mellom en mann og en kvinne i et fellesskap preget av kjærlighet. For den kristne er ekteskapsløftet gitt både til Gud og ektefellen. Ekteskap bør kun inngås mellom en mann og en kvinne som har en felles tro. Dette fellesskapet er bygd på gjensidig kjærlighet, ærbødighet, respekt og ansvarlighet. Det skal gjenspeile kjærligheten, helligheten, samholdet og det ubrytelige fellesskapet mellom Kristus og hans menighet

  Pastor Myklebust ble fulgt av Linda Kragh, en representant fra Bahá’í-samfunnet i Moss. Hennes budskap var at familien utgjør kjernen i samfunnet. Den er en sentral arena for utvikling av prisverdige egenskaper og evner. Gjennom dens harmoniske funksjon og utvikling og opprettholdelse av de kjærlighetsbånd som forbinder dens medlemmer, blir den et konstant uttrykk for sannheten om at individets velferd er uløselig knyttet til fremgang og velferd for andre. Abdu’l-Bahá sa: «Hvis kjærlighet og enighet viser seg i en enkelt familie, vil den familien ha fremgang og vil bli opplyst og åndelig.»

  Krag.jpg

  Til sist stod Ole Podhorny fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige på talerstolen og fortalte om sin egen familie og hvorfor familiebånd er viktig for dem. Familien står sentralt i Guds plan for sine barn. Det er også den sentrale enheten i samfunnet og middelet til å bringe barn inn i verden, hvor de kan bli elsket, forsørget og undervist i sannhet og rettferdighet (se “Familien – en erklæring til verden' som ble sitert).

  Ole.jpg

  Selv om vi ikke kan velge omstendighetene rundt vår fødsel, kan vi hver dag velge å gjøre vår familie sterkere og lykkeligere. Det er mulig for enkeltpersoner å vende tilbake til Guds nærhet og for familier å bli forenet for all evighet.

  Etter presentasjonene var det anledning til å stille spørsmål og komme med tanker og bemerkninger. Musikk for kvelden var ved fire dyktige tenåringsgutter med strykeinstrumenter fra musikkskolen. De kaller seg The Fantastic Four”, og fremførte fire norske folkemelodier. Vårt eget lille kor, “Tonistene”, akkompagnert av Dan Ricard Hagen på piano, fremførte to sommerlige sanger.

  fantastic four.jpg

  'The Fantastic Four' fra Kulturskolen i Moss