Han var der gjennom femti års ekteskap

  Elder and Sister Thomas
  the Thomas family

  Vårt ekteskap startet ved å inngå hellige pakter med hverandre og med vår himmelske Fader. Vi lovet å holde Hans bud og være evig trofaste og hengivne til hverandre.  Vi har aldri veket fra disse paktene.  Til gjengjeld, har vi mottatt de største velsignelsene fred og lykke.

  Da vi var nygifte, begynte David å studere juss. Noen måneder senere, ble livet avbrutt da David måtte forlate jusstudiet for å tjenestegjøre i den amerikanske hæren som soldat i Vietnam-krigen.  Paula og vår nye baby ble igjen. David ble beskyttet i løpet av det året med militærtjeneste, og han kom trygt hjem.  Vår tro og tillit til Gud, og hjelp fra vår familie, gjorde oss i stand til å være modige i en periode hvor vi var fra hverandre, spesielt da det andre barnet vårt ble født.

  Til slutt vi fikk åtte barn, og snart vil vi ønske velkommen vår 22. barnebarn.  Hver enkelt er et viktig og elsket medlem av vår gudgitte evige familie.

  Nå er vi ledsagere, og lar våre ferdigheter, vår erfaring, energi og tro, bidra til vår Frelser og vår Kirke som frivillige misjonærer i Tyskland.  Vi feiret gullbryllup i denne velsignede perioden.


  Vi vier oss helt og fullt til hverandres behov. Vi prøver å unngå strid ved å løse problemer med respekt, ærlighet og en kjærlig dose humor. Resultatet er takknemlighet og glede i å være sammen.