Generalkonferansen: Oppbyggende budskap fra inspirerte ledere

  Lær mer om mormonenes generalkonferanse

  Generalkonferanse

  Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kjent som mormoner, tror på Jesu Kristi løfte om at “hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem” (Matteus 18:20). To ganger i året møtes mormonene til en verdensomspennende generalkonferanse for å høre levende profeters (inspirerte lederes) ord, tilbe Jesus Kristus og lære og utvikle seg sammen. For mormoner er generalkonferansen en tid for å samles for å lytte til Guds tjenere.

  Hva er mormonenes generalkonferanse?

  Mormonenes generalkonferanse avholdes to ganger i året, i april og oktober. Den første generalkonferansen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble avholdt i juni 1830, kort tid etter at Kirken ble organisert, med mindre enn 30 døpte medlemmer (se Ryan Morgenegg, “A Brief History of General Conference”, Church News, 3. okt. 2014). I dag avholdes generalkonferansen i Konferansesenteret i Salt Lake City, som har mer enn 21 000 sitteplasser. Gratisbilletter deles ut for å komme inn i Konferansesenteret, men ytterligere flere millioner av Kirkens medlemmer og interesserte ikke-medlemmer lytter til og ser på konferansen via Internett, TV, satellitt og radio. Mormonenes generalkonferanse overføres på ca. 90 språk og oversettes til flere språk etter konferansen (se “General Conference”, mormonnewsroom.org).

  Under generalkonferansen taler mormonenes ledere – deriblant Kirkens president og hans rådgivere, medlemmene av De tolv apostlers quorum og lederne for Kirkens hjelpeorganisasjoner – under flere konferansemøter som avholdes i løpet av en helg. Mormon Tabernacle Choir og kor som består av lokale medlemmer av Kirken, synger også.

  Hva snakker talerne om på mormonenes generalkonferanse?

  Talerne på generalkonferansen tar opp en rekke religiøse emner. Talerne får ikke tildelt emner, men velger dem selv basert på Den hellige ånds veiledning (se “Preparing for General Conference”, lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/preparing-for-general-conference). Noen eksempler på emner som drøftes på generalkonferansen, er Jesu Kristi evne til å helbrede oss, bønnens betydning, velsignelsene ved kristen kjærlighet og tjeneste, Guds plan for sine barn, Guds kjærlighet, betydningen av å adlyde Guds bud, betydningen av misjonærarbeid og Mormons boks velsignelser (se “General Conference,” lds.org/general-conference). Etter generalkonferansen blir talene utgitt i Kirkens tidsskrifter og på nettet på LDS.org.

  På generalkonferansen behandler også Kirkens ledere aktuelle saker, fremlegger viktig statistikk og rapporter om Kirkens vekst, og fremlegger navnene på Kirkens ledere for medlemmene til oppholdelse (se Lære og pakter, elevhåndbok, 2. utg. [Kirkens skoleverks håndbok, 2001], 90).

  Hvordan kan jeg lære mer?

  Mormoner tror at muligheten til å lytte til levende profeter på generalkonferansen gir mange velsignelser. De er takknemlige for en kjærlig himmelsk Fader som har sendt sine tjenere for å undervise om hans Sønn, Jesus Kristus. For å lære mer om vår himmelske Fader og hans levende profeter på jorden i dag, kan du gå inn på mormon.org