Det Første Presidentskaps julebudskap

  Jesus Kristus

  Vår Frelser, Jesus Kristus, tilbyr oss fire uforlignelige gaver - evnen til å elske andre, evnen til å tilgi, omvendelsens velsignelse og løftet om evigvarende liv. Disse fire unike gavene vil bringe oss mer og mer glede etterhvert som vi tar imot og handler ifølge dem. De ble gjort mulig fordi Jehova i nåde gikk med på å komme til jorden som Jesusbarnet. Han ble født av en udødelig Far og en dødelig mor. Han ble født i Betlehem under de enkleste kår. Hans var den hellige fødsel som ble forutsett av profeter siden Adams tid. Jesus Kristus er Guds overmåte store gave - Faderens gave til alle sine barn.[i] Vi feirer hans fødsel med glede denne julen.

  Russell M. Nelson

  Dallin H. Oaks    

  Henry B. Eyring

   


  [i] Se Johannes 3:16.