Fordi Han var der, opplevde jeg glede i det å være enslig

  Gillian
  Gillian found joy in being single

  Jeg bestemte meg for mange år siden at jeg ville finne glede, uansett mine omstendigheter. Jeg ville ikke vente til “når” eller “hvis” med å starte et eventyr, benytte den muligheten, eller gjøre den endringen. Å inngå denne forpliktelsen ble et avgjørende trinn som forandret mitt liv og hjalp meg til å begynne å vokse. Jeg gjorde ikke det på egen hånd. Herren styrket meg gjennom enhver situasjon jeg møtte og veiledet meg på stier som ga meg den største lykken. 

  Mitt liv har ikke helt blitt slik jeg forventet. Én ting jeg ikke forventet var å fortsatt være enslig i denne alderen. Men å være enslig er ikke en lidelse. I min situasjon, har Herren velsignet meg med fantastiske erfaringer, som jeg ikke forventet heller, og som kanskje ikke hadde vært mulig hvis mine omstendigheter var annerledes. Det har ikke alltid vært en lett vei, og jeg er sikker på at jeg vil møte utfordringer i fremtiden, men jeg er også sikker på at hvis jeg fortsetter å ha TRO og TILLIT til vår himmelske Faders plan for mitt liv, vil jeg ha enda flere storartede opplevelser i vente.


  Vi er ikke her bare for å ‘komme oss gjennom livet,’ “… mennesket er til for å kunne ha glede.”[1] Så “Gå ut i regnet, se opp mot himmelen, åpne munnen, og drikk det!”[2] Fryd deg, og prøv å bring glede til andre.


  [1] 2 Nephi 2:25

  [2] Yoon Hwan Choi, “Don’t Look Around, Look Up!” Ensign or Liahona, May 2017, 90.