Finn ledige stillinger i Kirken i området Europa på Internett

  Finn ledige stillinger i Kirken i området Europa på Internett

  Ledige stillinger i Kirken vil nå bli lagt ut på Kirkens nettsted. Du finner dem ved å klikke på koblingen ‘Employment Opportunities’ nederst på hjemmesiden på www.lds.org. Tidligere ble utskrifter av meddelelser sendt til prestedømsledere for å informere medlemmene om ledige stillinger. Skriftlige meddelelser vil fortsatt bli sendt til prestedømsledere samtidig som de publiseres på Kirkens nettsted, de neste seks månedene. Deretter vil informasjon om ledige stillinger kun være tilgjengelig på https://careers.ldschurch.org. Plakater som viser hvordan man kan få tilgang til disse meddelelsene, ble sendt til Kirkens enheter tidligere i år. Last ned plakat.

  Kort om hva det innebærer å være ansatt i Kirken.

  I Kirken ansettes de beste kandidatene som kan fremme Herrens verk. Vi søker personer som har mye å by på og ønsker å bygge opp riket. Den sak Kirkens ansatte er engasjert i, er den største som finnes på denne jorden. Vi trenger ressurspersoner som er, positive og lojale, og som gjør sitt aller beste i det de bidrar med. Ansettelse i Kirken er grunnlagt på Kirkens store misjon, som er å innby alle til å komme til Kristus. Vi ønsker dem som vier seg til å arbeide i Herrens rike for å oppfylle denne misjonen ved å gi hjelp, støtte og materiell til Kirkens ledere, lærere, misjonærer og familier.

  President Gordon B. Hinckley sa: “[Ansettelse i Kirken] vil ikke bare være din inntektskilde, men ikke minst også din kilde til tilfredshet. Du kan være stolt over å jobbe for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.”

  Kirken har stillinger som er både interessante og meningsfylte, et arbeidsmiljø som verdsetter gode ideer, og en atmosfære som er oppbyggende og gir rom for å vokse. Ikke minst er dette også en organisasjon som er bygget på etikk og verdinormer. Hvis du ønsker deg en stilling i Kirken i området Europa som vil gjenspeile dine ferdigheter og det du brenner for, og bidra til Kirkens misjon å innby alle til å komme til Kristus, kan du gå inn på https://careers.ldschurch.org.

  Download Employment Opportunities poster