Finn en av dine forfedre

  Finn en av dine forfedre

  Budskap fra områdets ledere

  MoreiraJJ_200x250.jpg

  Eldste Joaquim J. Moreira, Portugal
  Områdesytti


  “Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham.”[1]

  Å bli født av Gud er en unik, personlig og uforglemmelig opplevelse som gjør oss i stand til å overvinne utfordringene i vårt liv.

  Opplevelsen av vårt første møte med misjonærene er et øyeblikk vi aldri vil glemme, akkurat som vi aldri vil glemme da vi hadde vår første åndelige opplevelse og mottok vårt vitnesbyrd.

  I disse betydningsfulle øyeblikkene er det som om vårt “… sovende støv …”[2] får et nytt liv, og vi føler “livspust i vår nese”[3]og blir født på ny.

  Det var det som hendte med en 15 år gammel jente som heter Telma Silva fra Seixal menighet i Setúbal stav. Selv om hun ikke var medlem av Kirken deltok hun på morgen-Seminar og utviklet et ønske om å bli døpt på grunn av kjærligheten hun kunne føle blant medlemmene.

  På et tidspunkt utfordret Setúbal stav ungdommen til å delta på en tempeltur til Madrid tempel i april 2016.

  Telma var lei seg fordi hun ikke kunne ta turen til templet med seminarklassen sin, siden hun ikke var medlem av Kirken. Så hun bestemte seg for å sette sin tro på Jesus Kristus på prøve og bestemte seg for å bli døpt. Men det var ikke nok. Siden hun skulle til templet engasjerte hun seg for å bli kjent med sine forfedre slik at hun kunne utføre ordinansene for dem i dåpsfontens vann.

  Telma var ikke bare født på ny, men på grunn av hennes deltagelse i Seminar hadde hun også lært om virkningen hun kunne ha på sin familie ved å ta sine forfedres navn til templet så de kunne oppleve å bli født på ny, en strålende åndelig opplevelse.

  Ved dette vet vi at vi elsker Guds barn, “om vi elsker Gud og holder hans bud.”[4] Vår kjærlighet til Gud vises også når vi viser kjærlighet til alle hans barn, både de som lever iblant oss, de som fortsatt vil komme, og de som allerede har gått bort.

  En av de største kjærlighetshandlingene er når vi gjør noe for noen som ikke kan gjøre det for seg selv.

  Den dypeste kjærlighetshandling som har blitt utført på denne jord var det forsonende offer av vår Frelser Jesus Kristus. Hans forsoning gjorde oss i stand til å oppnå forlatelse for våre synder, som vi ellers ikke kunne ha oppnådd for oss selv.

  På lignende måte, kan ikke våre forfedre dvele i Guds nærhet uten først å ha mottatt de frelsende ordinanser.

  Våre forfedre lever i veldig spesielle omstendigheter, når vi dør “går våre ånder til åndeverdenen. Døden forandrer ikke vår personlighet eller våre ønsker om godt eller ondt. (...) I åndeverdenen blir evangeliet forkynt for dem som ikke adlød evangeliet eller ikke fikk anledning til å høre det på jorden.ˮ[5]

  Profeten Obadja har profetert at det vil være “frelsere… på Sions berg”[6] og vi kan finne oss selv i denne sammenhengen, der vi bringer frelse til dem som ønsker den, men som ikke kan få tilgang til den på egen hånd.

  Noe av det vi får ved å utføre arbeid for våre forfedre er nestekjærlighet, for det er en handling som vitner om dyp kjærlighet, og “hvis menneskene ikke har kjærlighet, kan de ikke arve det sted som du har beredt i din Faders boliger.”[7]

  “og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre! For kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder.”[8]

  For en velsignelse det er at vi kan utvikle en slik kjærlighet til dem som vi ikke kjenner personlig men som er tilstede når vi trenger hjelp, for de er som beskyttende engler som ber for oss, bekymrer seg om oss og ønsker at vi gjør vårt beste.

  Må vi elske for å bli elsket, yte tjeneste for å motta tjeneste og velsigne for å bli velsignet.

  I Jesu Kristi navn.

  Amen.


  [1] 1 Johannes 5:1

  [2] L & p 138: 17

  [3] 1 Mosebok 2:7

  [4] 1 Johannes 5:2

  [5] Forkynn mitt evangelium side 51

  [6] Obadja 1:21

  [7] Ether 12:34

  [8] 1 Peter 4:8