Finn din personlige Kong Benjamins tale på generalkonferansen

  Eldste Tom-Atle Herland, OMrådesytti
  Eldste Tom-Atle Herland, Områdesytti

  Generalkonferansene er en fantastisk tid for oss alle til å få åndelig påfyll, bli styrket i troen på Jesus Kristus og føle større fred. Da Kong Benjamin i Mormons bok inviterte sitt folk til en form for generalkonferanse ved templet, holdt han en av de mest kraftfulle taler i Skriftene. Hans tydelige fokus på Jesus Kristus og forsoningen er til stor velsignelse for oss alle, også i dag. I Ensign fra januar 1992 kan vi lese Kong Benjamins Manual til Disippelskap av Eldste Neal A. Maxwell i De tolv apostlers quorum. Eldste Maxwell legger vekt på i sin tale hvor viktig det er at vi er ordets gjørere.

  Generalkonferansene gir oss en mulighet til å finne våre Kong Benjamins taler. Disse talene som treffer oss så sterkt i hjertet, i sjelen og i ånden, er som manna fra himmelen. Og fordi vi er så forskjellige vil en tale påvirke en person mer enn en annen og omvendt. Vi har forskjellige livssituasjoner, forskjellig ståsted i evangeliet og vi har forskjellig innsikt i det som foregår rundt oss. Men på hver generalkonferanse er det alltid minst én tale som taler til vårt hjerte og vår ånd. Da har vi muligheten til å ikke bare være ordets hørere men også ordets gjørere (se, Jakob 1:22, Johannes 13:17, Matteus 7:21-25). Vi kan som Eldste Maxwell sier, bli disipler av Jesus Kristus. Det er kanskje noe av det viktige etter en generalkonferanse, å la disse talene som gir oss så mye bli en spore til vekst og forandring i vårt liv. I tillegg vil slike taler styrke oss og la oss føle fred i vårt personlige liv i en ellers urolig verden. Vi kan føle at Gud og Jesus virkelig elsker oss på tross av våre svakheter og utfordringer.

  President Eyring holdt en veldig sterk tale på forrige generalkonferanse i april 2017. Talen heter «Min fred gir jeg dere». For meg er det en Kong Benjamins tale. Det er også president Uchtdorfs tale «Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut» og Eldste Renlunds tale «Vår gode Hyrde». Og når President Nelson taler så personlig om Kristus i «Vi kan bringe Jesu Kristi kraft inn i vårt liv» var konferansen en stor velsignelse for meg. Jeg følte at det var som om jeg hadde sittet like ved templet og lyttet til Kong Benjamin.

  Tar du deg også tid til å lese eller lytte til flere taler kan det hende du blir forundret over at noen taler plutselig står frem som skjulte perler og at du ikke oppdager dette før du har tatt deg tid til å lese dem igjen.

  President Nelson nevner Markus 5: 22-43. Det er en av de vakreste historiene i Skriftene jeg kjenner. Jesus møter synagogeforstanderen Jairus som kaster seg ned for Jesu føtter og ber Jesus helbrede hans datter som er døende, den historien er fantastisk i seg selv. Men så på vei hjem til Jairus’ datter utbryter Jesus mens de går i gatene og skubber bort i mange andre mennesker: «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene er forundret og sier at her kommer alle bort i hverandre. Men Jesus kjente at en kraft gikk ut av ham da kvinnen tok på hans klær. Kvinnen som hadde vært syk i 12 år og hadde brukt opp alle pengene sine for å bli frisk, var fortsatt syk.  Men da hun tok på kappen til Kristus, helbredet han henne i samme øyeblikk. Deres møte er vakkert gjengitt. På lds.org og på linken bibel videoer finner du en video på 1 minutt og 40 sekunder om dette nydelige møtet mellom Kristus og kvinnen.

  Denne gangen, finn din personlige Kong Benjamins tale på generalkonferansen. Generalkonferansen blir holdt like ved templet. Vær både ordets hører og dets gjører, begge deler. Da vil du kjenne som kvinnen, at kraft går ut av Kristi ord og det vil helbrede og styrke deg. Trøste deg. Veilede deg. Som en Kong Benjamins tale.