Familiens hjemmeaften: En mormontradisjon

  Lær om én måte siste-dagers-hellige tilbringer tid sammen med familien på

  Mormonfamilier tilbringer tid sammen under en ukentlig familiens hjemmeaften.
  Mormonfamilier tilbringer tid sammen under en ukentlig familiens hjemmeaften.

  Mormoner, eller medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, tror at Gud ga oss familier for å hjelpe oss å utvikle oss til den han ønsker at vi skal være. Mormoner tror at familien er forordnet av Gud og at Gud ønsker at vi skal være sammen med vår familie i himmelen etter døden. Derfor er det ikke overraskende at mormoner mener at familietid bør prioriteres her på jorden!

  Hva er familiens hjemmeaften?

  Siste-dagers-hellige blir rådet til å sette av tid en kveld hver uke til læring og hygge sammen som familie. Denne tiden kalles familiens hjemmeaften. Familiens hjemmeaften har vært en tradisjon for siste-dagers-hellige i mer enn 100 år (se “100 år med familiens hjemmeaften”, Liahona, april 2015, 80). Familiens hjemmeaften avholdes vanligvis på mandagskvelder, men den kan avholdes på en hvilken som helst kveld i uken.

  Hva gjør mormonfamilier på familiens hjemmeaften?

  Familiens hjemmeaften er en tid for å styrke båndene mellom familiemedlemmene. Det er en tid for mormonfamilier å komme nærmere hverandre. Familiens hjemmeaften-aktiviteter kan være så enkle eller så strukturerte som en familie ønsker. Det viktigste er å tilbringe tid sammen og gjøre noe morsomt. På familiens hjemmeaften liker mange mormonfamilier å spille spill, drive idrett sammen, synge, utføre tjeneste for andre, spise noe godt og dele talenter. Mormoner tror at å ha familiens hjemmeaften kan gi fred, samhold og kjærlighet i et hjem.

  Mormoner er kristne, og mormonfamilier ser også familiens hjemmeaften som en tid da foreldre kan undervise barna om Jesu Kristi evangelium. Mormoner tror på Bibelens lære om at foreldre skulle oppdra sine barn “i Herrens tukt og formaning” (se Efeserne 6:4). En annen av mormonenes hellige skrifter forklarer at foreldre skulle “lære sine barn å be og å vandre rettskaffent for Herren” (se L&p 68:28). Derfor er det mange mormonfamilier som innleder og avslutter familiens hjemmeaften med bønn. På familiens hjemmeaften studerer familier også Guds ord sammen og snakker om spørsmål eller bekymringer som familiemedlemmer kan ha angående emner i evangeliet.

  Hvordan kan jeg lære om Guds plan for min familie?

  Er du nysgjerrig på å lære mer om mormonenes trosoppfatninger om familier og hva Gud ønsker for familien din? For å lære mer om Guds plan for familier, kan du gå inn på mormon.org.