Engelsk for innvandrere

    Engelsk for innvandrere

    I 6 uker vil misjonærene Eldste Dalton,Phipps,Carver,Arnold, søster misjonærene Peterson og Gates undervise innvandrere i engelsk.  Undervisningen foregår i kommunens lokaler en gang i uka.   Trondheim kommune ønsker å integrere innvandrere snarest mulig i samfunnet og språklæring både på norsk og engelsk ble det stort behov for.
    Inger Helene