En åndelig kjempe har forlatt oss

  En åndelig kjempe har forlatt oss

  Det var med stor sorg vi mottok nyheten om at tidligere president for Den norske misjon, Ronald T. Halverson døde sist fredag, 24. februar i sitt hjem i Ogden, Utah.

  President Halverson var misjonspresident i Norge fra juli 1990 til juli 1993.  Han tjente som misjonær i Norge fra mars 1957 til september 1959. 

  Ronald T. Halverson

  Ronald T. Halverson ble født 18. desember 1936 i Ogden.  Hans foreldre var Marlowe og Hilda Tomlinson Halverson.  Det var som misjonær i Norge jeg først kom i kontakt med president Halverson.  Han og de andre misjonærene som virket i Oslo på slutten av 1950-tallet, tok seg spesielt av de unge menn i Oslo gren.  Annenhver lørdag leide de en gymnastikksal på Akershus festning og spilte basketball sammen med oss for deretter å gå til Oslo grens møtehus i Osterhausgaten 27 for å lage og spise «chili».  Dette tiltaket knyttet de unge menn nær til misjonærene, men også til Jesu Kristi evangelium.  Misjonærene underviste med ord og ved sin livsførsel hvordan ungdommer kan være trofaste medlemmer av Kirken samtidig som det går an å «leve i verden».    Mange av disse unge menn fra Oslo gren den gangen forble aktive i Kirken ikke minst takket være president Halverson og hans misjonærvenner.

  IMG_0002.jpg

  President Halverson giftet seg med sin kjære Linda Jensen 13. oktober 1960 i Salt Lake tempel.  De har 5 barn, Brent, David, Jann, Blair og Mark, 16 barnebarn og 5 oldebarn.  I mange år drev han et VVS-firma, Halverson Mechanical Inc. sammen med sin bror, Phil. 

  Det er blitt fortalt at Ronalds far hadde stor innflytelse på sin sønn.  En gang Ronald satt i sitt kontor og irriterte seg over deltstatspolitikerne, sa hans far: «Hvorfor slutter du ikke å irritere deg og gjør noe med det istedet?»  Dette resulterte i Ronald aktive engasjement i 16 år som delstatsrepresentant både i «Utah House of Representatives» og «Utah State Senate».  I disse oppgavene viste han stor forkjærlighet for sitt lokalsamfunn og hele delstaten.  I tillegg var han ivrig engasjert i speiderbevegelsen i Utah.

  Etter å ha virket som stavspresident, ble Ronand og Linda kalt som misjonspresidentpar i Den norske misjon.  Forventningen var stor blant de tidligere unge menn fra Oslo gren da president Halverson kom til Norge.  Og de ble ikke skuffet.    Ronald viste ved sin utrettelige innsats hvor glad han var i Norge og det norske folk, men også hvor høyt han elsker sin Frelser ved å vie sitt liv fullstendig i hans tjeneste sammen med Linda.  Misjonærene som tjente under president Halverson var usedvanlig glad i og hadde en stor respekt for sin misjonspresident.  I tillegg knyttet president og søster Halverson sterke bånd til medlemmer og ledere i Kirken i hele Norge, ikke minst i de mer avsidesliggende grener rundt omkring.  Min kone og jeg hadde det privilegium å arbeide tett sammen med president og søster Halverson i de 3 årene de tjente som misjonspresidentpar og opplevde på nært hold den kjærlighet disse to hadde for andre mennesker og den arbeidskapasitet, visdom og visjon de var fylt med.  Fruktene av deres arbeid ble synliggjort i den fremgang Den norske misjon hadde i disse 3 årene.

  I 1995 ble Ronald T. Halverson kalt som områdeautoritet og virket som områdeautoritet og områdesytti til 1998 da han ble kalt som medlem av De syttis andre quorum.  Som generalautoritet ble han og Linda sendt til New Zealand der han virket som medlem av områdepresidentskapet for Stillehavsområdet i 3 år.  I tillegg tjente han også i et område i Pennsylvania/Ohio.  Han ble avløst som medlem av De syttis andre quorum på generalkonferansen i oktober 2006.

  Ronald T. Halverson

  Da Ogden tempel ble gjeninnviet i september 2014 ble president Halverson kalt som tempelbesegler og fikk anledning til å besegle flere av sine barn og barnebarn.  Han virket i dette kall helt fram til sin død.

  President Halverson vil blant medlemmene i Norge bli spesielt husket for sin åndelige visdom, sin enorme kunnskap i Jesu Kristi læresetninger og sin usedvanlige evne til å sette ord på sine tanker i sin undervisning.  Han hadde en spesiell evne som brobygger til andre mennesker og viste en nestekjærlighet som mange har gledet seg over både da og i ettertid.

  Ronald Tomlinson Halverson vil bli begravet onsdag 1. mars 2017 fra Weber Stake Center i Ogden.