Eldste Per G. Malm er gått bort

  Eldste Per G. Malm er gått bort

  Eldste Per G. Malm, medlem av De sytti og ledende embedsmann i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, døde tirsdag morgen, 26.7 i sitt hjem i Gøteborg etter en tids kreftsykdom. Eldste Malm ble 67 år gammel. Han etterlater seg hustru, Agneta, åtte barn, åtte svigerbarn og 25 barnebarn.

  “Vi er i dyp sorg over eldste Malms bortgang. Han var en mann med dyp åndelighet og styrke. Hans eksempel som ektemann, far, venn og disippel har vært uvurderlig. Han kjempet mot kreften med karakteristisk ro og mot. Han var elsket og respektert og vil bli dypt savnet. Vi ber for hans kjære hustru, Agneta, og deres strålende familie i denne følsomme tiden” sa eldste L. Whitney Clayton, senior-president i De sytti.

  Eldste Malm ble oppholdt som generalautoritet-sytti 3. april, 2010, med tidligere tjeneste som områdesytti i Europa, misjonspresident og stavspresident. Han har også virket som rådgiver i områdepresidentskapet for Europa Øst med sete i Moskva.

  Eldste Per Malm blir begravet tirsdag 16. august kl. 11.00 fra VÃSTRA FRÕLUNDA KAPELL, Gnistgatan 6, 421 43 Västra Frölunda, rett utenfor Gøteborg.

  De som ønsker og har mulighet er velkommen til begravelsen.

  Eldste Malm ledet sitt eget eiendomsmeglerfirma i elleve år. Han begynte å arbeide for Kirken i 1980 som regional eiendomsforvalter. Da han sluttet å arbeide for Kirken i 2003, var han forvaltningssjef for Europa. Deretter arbeidet han som konsulent.

  Eldste Malm tok en mastergrad i bedriftsøkonomi og offentlig rett fra universitetet i Gøteborg og en juridisk grad (LLM) fra universitetet i Lund.

  Eldste Malm virket i mange kall i Kirken, deriblant heltidsmisjonær i Sverige, grenspresident, stavsmisjonspresident, rådgiver i misjonspresidentskapet, rådgiver i et stavspresidentskap, stavspresident, misjonspresident i Norge, informasjonsleder for Sverige og områdesytti.

  Per Gösta Malm ble født i Jönköping, Sverige 12.september 1948. He giftet seg med Ingrid Agneta Karlsson i oktober 1969. De er foreldre til åtte barn.

  P​er G. Malm med hustru Agneta i 2010

  per-malm-agneta-malm.jpg