Eldste David Bednar underviste 120 nordiske ledere

  Eldste David Bednar underviste 120 nordiske ledere

  Kl 09:30 Lørdag 6. september samlet det seg en spent gruppe biskoper, grenspresidenter og stavspresidentskap fra både Oslo og Drammen stav seg på Gardermoen for å ta flyet til København. Vi var invitert til en «Prestedømmets lederskapfskonferanse» samme dag, hvor Eldste David A Bednar i De tolv apostlers quorum ville presidere.

  Vi kom fram til møtehuset ved templet i København i god tid til møtet kl 13. Etter hvert ble bygget fylt av prestedømsledere både fra Sverige, Danmark, Finland og Norge. Totalt var vi over 120 tilstede.

  I tillegg til eldste Bednar, deltok eldste Hallstrom i De syttis presidentskap, eldste Kearon, medlem av de syttis første quorum og rådgiver i områdepresidentskapet, eldste Jottenus fra Finland og eldste Olsson fra Sverige , begge områdesyttier i vårt område.

  Før selve møtet fikk hver og en av oss alle anledning til å gå frem og hilse på eldste Bednar og de andre general- og områdeautoritetene.

  Eldste Kearon innledet møtet og uttrykte stor takknemlighet for den tjeneste som blir utført av prestedømsledere i Norden. Eldste Hallstrøm sa også noen innledende ord om betydningen av en apostel som et spesielt vitne om Jesu Kristi navn. Deretter ble tiden ble gitt til eldste Bednar. Han holdt i resten av det fire timer lange møtet.

  Eldste Bednar innledet med å dele noen tanker og følelser om det å tjene sammen med erfarne brødre i De tolv apostlers quorum. Han sammenliknet disse med kaptein Moroni som vi kan lese om i Mormons Bok. Han observerte at når brødrene blir eldre og opplever de begrensninger det medfører, blir de enda mer fokusert på det som er av størst verdi. Han ba oss også legge merke til hva brødrene som forbereder seg på å gå over på den andre siden, sier i taler osv. Det vil være mye visdom i det de formidler. Etter innledningen, spurte eldste Bednar oss om vi var klare til å jobbe. Han ville legge opp resten av møtet som en dialog mellom ham og oss. Han stilte oss spørsmål om hva vi var mest opptatt av og urolige for og ledet en felles samtale med hele gruppen hvor vi lærte av hverandres erfaringer og fikk mektige vitnesbyrd og tanker fra en Herrens apostel om de temaene som opptar Kirkens ledere i Norden mest. Han utfordret oss med nye tanker om hvordan vi kan engasjere ungdommer, bringe ut det beste i andre og på alle måter tjene i Guds rike. Han var opptatt av at vi måtte tenke nytt på flere områder. Det hele var en fantastisk opplevelse for oss som var til stede. Den Hellige Ånd var sterkt tilstede, og vi ble undervist både av det som ble sagt, hva vi følte og av eksemplet eldste Bednar viste oss om involverende undervisning.

  Møtet ble avsluttet med vitnesbyrd fra eldstene Jottenus, Olsson, Kearon, Hallstrom. Og til siste eldste Bednar, en Herrens apostel og spesielt vitne om Jesus Kristus.