De europeiske helliges tro

  De europeiske helliges tro

  Budskap fra områdets ledere

  Teixeira-Jose-A_200x250.jpg

  Eldste José A. Teixeira, Portugal

  President for området Europa

  Tro på Den Herre Jesus Kristus kommer til uttrykk i våre valg, spesielt i møte med motgang. Ved å holde fast i jernstangen høster de trofaste hellige i Europa de frukter Herren har lovet, og bli mer åndelig og timelig selvhjulpne.

  Moldova

  Serghei og Mariana fant begge det gjengitte evangelium i en alder av 19 år. Etter at Serghei hadde tatt mastergrad i jus og Mariana hadde vært på misjon, valgte familien Covali å bosette seg i Moldova, hvor de fleste av de unge medlemmene allerede hadde utvandret til andre land. De lever på hans inntekt, “slik at hjemmet vårt kan være evangeliesentrert – et trygt sted hvor moren kan undervise i etterlevelse av evangeliet.”

  Det har vært vanskelig med én forsørger, men etter å ha prøvet vår tro, har Gud velsignet oss med tilstrekkelig for våre behov.”

  Mine medarbeidere vet at jeg ikke arbeider på søndager. I en alder av 28 ledet jeg Moldova-kontoret for et utenlandsk advokatfirma. Dette kom uventet ettersom jeg hadde reist på misjon etter jusstudiet. Jeg var redd for at jeg etter to år ville ha glemt mye av det hadde lært, og at ingen ville ansette meg. Men i en alder av 28 skjønte jeg at Herren betalte tidobbelt tilbake. Jeg var den yngste advokaten i landet som ledet et utenlandsk advokatfirma. Nå, i en alder av 30, føler jeg meg velsignet som har denne stillingen.”

  Tsjekkia

  Václav og Martina Šindýlkovi sluttet seg til Kirken som nygifte like før den statlige sosialismen falt. De har opplevd prøvelser og velsignelser mens de har oppdratt fem barn i et land hvor to barn er nok. Václav sier: “Evangeliet er det beste vi kan gi våre barn.” I et samfunn hvor økonomisk overlevelse krever to yrkesaktive foreldre, verdsetter vi evige forhold. Ettersom vi prioriterte tid med familien, valgte jeg å arbeide i nærheten av vårt hjem, for lavere lønn. Min hustru er hjemme og skaper sterke familiebånd. Fordi vi betaler full tiende, har vi alltid hatt tilstrekkelig. Vår aktivitet i Kirken motiverer barna til å delta. Men den virkelige nøkkelen til rettferdig fremgang er regelmessige tempelbesøk. Ånden påvirker oss til å bli mer vennlige og kjærlige mot hverandre.” Tre av barna deres har nå vært på misjon.

  Island

  18 år gamle Karolina Gudnason fra Island forbereder seg til å reise på misjon. Hun unngikk tradisjonen med å drikke alkohol under avslutningshøytideligheten ved å avslå tilbud fra venner. “Det blir ikke noe gøy uten alkohol,” klaget de. “Selv om noen ikke kunne forstå hvorfor, fikk jeg også anledning til å bære mitt vitnesbyrd for andre som lyttet.” Karolinas vitnesbyrd er at “mot, ikke kompromisser,” skaper misjonæranledninger, slik president Monson sa.

  Italia

  Bror Angelo Melone, som hadde lymfekreft, hadde tro og besluttsomhet til å forlate sykehuset for å gå i kirken hver søndag under behandlingen. Angelo ble helbredet ved sin tro. Hans tapre eksempel påvirket en ung undersøker til å slutte seg til Kirken.

  Senere ble bror Melone tilskyndet til å forberede sin familie på et kommende jordskjelv i L’Aquila. 6. april 2009 ble hjemmet hans, noen få kilometer fra episenteret, ødelagt. Familien unnslapp med dokumenter og grunnleggende nødvendigheter. Kvelden før hadde en annen bil tatt parkeringsplassen hans, så han hadde parkert lenger unna. Den bilen ble fullstendig ødelagt, mens hans bil klarte seg. Hans og tre andre medlemsfamilier oppholdt seg trygt i den mens de ventet på hjelp fra Kirken.

  Den syv år gamle datteren hans tegnet et bilde av det ødelagte hjemmet: “Familien Melones hus ødelagt av jordskjelvet.” Han forsikret henne: “Familien Melones hjem er bygget på evangeliets klippe, og vil aldri bli ødelagt.” Hun fattet håp og smilte igjen.

  Dette er bare noen få av de mange vitnesbyrdene blant trofaste hellige i Europa. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om at hvis vi er trofaste, kan vi finne glede midt i livets utfordringer.