#LysForVerden

  Jesus ba for andre, og det samme kan du gjøre

  Dere må alltid våke og be.

  3 Nephi 18:15

  I julen blir vi minnet om at Jesus Kristus er verdens lys. I år har vi en strålende anledning til å dele dette lyset ved å bestemme oss for å g jøre ting som Jesus Kristus g jorde. Hver dag frem til jul vil vi sette fokus på Kristus-lignende adferd og gi forslag til måter vi kan etterligne hans eksempel på. 

  • Spør Gud om hvordan du kan være svar på en annens bønn.

  • Når ba du sist sammen med din familie? Hva med akkurat nå?

  • Hold en bønn (be høyt) der du forteller om alle ting i ditt liv som du er takknemlig for.

  • Tenk på en venn som går gjennom noen vanskelige utfordringer. Be for dem.

  • Les og tenk over Herrens bønn (Matteus 6:9-13).

  • Står du foran en stor utfordring? Hold en bønn til Gud og be om hans hjelp og veiledning.

  • Skriv ned tre ting du ønsker å snakke med Gud om i kveld.


  På 24 måter. I 24 dager.

  Klikk her for å laste ned julekalenderen