Da profeten reddet livet mitt

  Da profeten reddet livet mitt

  Da jeg var tre år gammel, snakket min far med eldste Jeffrey R. Holland på telefon. Han ble bedt om å komme til Wandsworth stavsenter i London. President Gordon B. Hinckley var på besøk i England og ville dele Wandsworth stav i to nye staver, Wandsworth og Canterbury. Pappa skulle bli kalt til stavspresidentskapet i Wandsworth stav.

  Stavsenteret ligger i en del av London hvor det alltid er stor trafikk. Selv om det var søndag morgen, var det fortsatt mye trafikk.

  Moren min forteller at med oppstyret rundt president Hinckleys ankomst, snek jeg meg ut for å leke. I et uforsiktig øyeblikk befant jeg meg midt i veien. Plutselig kom to engleaktige armer og dro meg bort før en tutende bil ville ha truffet meg. Det var president Hinckley. Den dagen reddet profeten bokstavelig talt mitt liv.

  Jeg har siden flere ganger vurdert spørsmålet “hvorfor meg?” og “var det virkelig Guds plan eller helt tilfeldig?” Da jeg fikk min patriarkalske velsignelse, leste jeg ordene “ditt liv har blitt bevart for at din misjon kan oppfylles”. Jeg visste da at det ikke var tilfeldig, men at Gud virkelig sendte sin profet for å redde meg.

  Mange år senere befant jeg meg i et åndelig mørke – uten tro, håp og gode venner. Jeg følte meg alene.

  Jeg trodde aldri at det å følge profeten var særlig viktig for meg personlig. Siden jeg fornektet min egen tro, følte jeg at noe manglet. Jeg har en bror som er to og et halvt år yngre enn meg, og han fortsatte å vise meg kjærlighet. Hans innflytelse kommer jeg aldri til å glemme. Takket være ham begynte jeg å søke veiledning. Jeg leste en tale av president Thomas S. Monson hvor han sa: “Enhver verdig og skikket ung mann skulle forberede seg til å fullføre en misjon. Misjonærtjeneste er en prestedømsplikt – en forpliktelse Herren forventer av oss som er gitt så mye. Unge menn, jeg oppfordrer dere til å forberede dere til misjonærtjeneste.”Liahona, november 2010) Jeg hørte noe som ikke ble sagt den dagen. Ånden fortalte meg at å reise på heltidsmisjon var Guds plan for meg. Jeg har nå vært misjonær i Norge i over 18 måneder og har aldri sett meg tilbake. Igjen har profeten reddet mitt liv.

  Liahona

  Jeg oppmuntrer og utfordrer alle til å studere profetens ord.

  Jeg tror at Joseph Smith var gjenopprettelsens profet. Jeg tror at Thomas S. Monson er en levende profet som er ordinert og utvalgt på jorden i dag. Det at vi har en levende profet er et unikt tegn som viser oss at vi (Kirken) virkelig er Guds rike på jorden. Stol på profeten. Følg hans veiledning. Det er mitt vitnesbyrd.