Kan jeg yte et bidrag til Kirkens nettsted for mitt land?

  Kan jeg yte et bidrag til Kirkens nettsted for mitt land?

  Budskap fra områdets ledere

  Budskap fra områdets ledere
  BOOM-Hans_200x250.jpg

  Eldste Hans T. Boom, Nederland

  Eldste Hans T. Boom, Nederland

  Områdesytti

  Vi lever i en fantastisk tid. Vi reiser stadig raskere til steder langt borte, og er stadig i kontakt med andre mennesker over hele verden. En verden som én gang virket veldig stor, er nå bare et museklikk unna.

  Da jeg var på misjon i England, tok det minst en uke for brevene mine å komme hjem. Mange nyheter var foreldet før de ble lest. Vi kunne bare se generalkonferansens møter flere måneder senere på en stor TV-skjerm i kirken, ved hjelp av tekstede videokassetter. Å ringe hjem på morsdagen og ved juletider var dyrt, og noen ganger ikke engang mulig. Så mye har forandret seg på kort tid!

  Det er vanskelig å forestille seg livet til dem som levde før oss. Hva kan Kristi disipler ha tenkt da han, på et fjell i Galilea, ga dem følgende instruksjon etter sin oppstandelse: “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler” (Matteus 28:19). Dette guddommelige oppdraget ble nok en gang gitt i denne evangelieutdeling, i L&p 84:62, og i generell forstand gjelder det ethvert medlem av Kirken i dag: “Se, jeg sender dere ut for å vitne og advare folket, og det tilkommer enhver som er advart, å advare sin neste” (L&p 88:81).

  Dette oppdraget må utvilsomt ha vært overveldende, og det er det fremdeles. Men i dag har vi flere hjelpemidler til rådighet enn noen gang før. Internett er til stor hjelp for å utføre dette oppdraget.

  Jeg vet at vi som medlemmer av Kirken, alle har et ønske om å dele evangeliet med andre. For noen av oss er det lett å dele våre tanker med venner, og andre er velsignet med andre gaver.

  Vi søker alle anledninger til å dele evangeliets budskap med andre. Den mest naturlige måten å gjøre dette på er å fortelle andre om begivenheter i vårt liv. Den fantastiske opplevelsen vi som ung mann eller ung kvinne hadde på en FSY-konferanse eller andre oppbyggende aktiviteter. Jubileumsfeiringen for menigheten eller kirkebygningen. Velsignelse av et nyfødt barn eller dåpen til en ny bror eller søster. Avskjed før eller hjemkomst fra misjon. Men også andre oppbyggende ting som skjer i livet, er verdt å dele med andre. For eksempel når vi mottar en tittel eller grad eller har gjort noe annet spesielt – dette er fantastiske ting vi kan dele med andre.

  Stedet hvor vi kan dele alle disse og andre ting, er kirkens landsnettsted for vårt land. Det er der alle blir inspirert ved å lese om våre erfaringer. Når jeg tenker på dette, blir jeg påminnet om L&p 65:4, som lyder: “Be til Herren, påkall hans hellige navn, gjør hans vidunderlige gjerninger kjent blant folket.” Vårt liv er et av stedene hvor hans vidunderlige gjerninger blir gjort kjent. Du kan yte ditt bidrag ved å skrive noe, og ved å sende det til teamet som er ansvarlig for landsnettstedet. På denne måten kan vi alle yte et bidrag og nyte hverandres oppbyggende opplevelser og vitnesbyrd. 

  Vennligst send dine artikler eller opplysninger til ole@podhorny.com