Brev fra områdepresidentskapet om områdeplanen 2015

  Brev fra områdepresidentskapet om områdeplanen 2015

  Brødre og søstre,

  Vi verdsetter alt dere gjør for å bygge opp riket i området Europa.

  Idet vi fortsetter å arbeide mot vårt mål om å doble antall aktive medlemmer av Kirken i Europa, vil vi gjerne dele områdeplanen for Europa 2015 med dere. Vi ønsker at medlemmene skal leve lykkelig og forberede seg til å dra til templet for å motta ordinanser og inngå de pakter som er nødvendige for deres familiers opphøyelse. Vi ønsker at alle skal komme til Kristus.

  Områdeplanen fokuserer på tre enkle mål eller oppfordringer: 1. Ta med en venn, 2. Bli åndelig og timelig selvhjulpen, og 3. Finn en av dine forfedre. Vi håper dere vil bruke koblingen på denne siden til å laste ned en kopi av områdeplanen for Europa 2015. Det er også en kobling til en kort video om hvordan kortet kan brukes til å hjelpe oss å nå våre mål. Vennligst benytt anledningen til å se gjennom planen med en bønn i hjertet, sette mål, både for dere selv og familien, og deretter samarbeide aktivt med oss om å realisere Herrens visjon for denne delen av hans vingård.

  Vi vitner om at “ved små og enkle ting vil store ting skje”. Vi vet også at løftet som ble gitt av eldste M. Russell Ballard, er sant: “Når man lærer å mestre prinsippet om å sette seg mål, vil det kunne bli svært utslagsgivende for de resultater man oppnår i livet.” Hvis vi sammen gjør vårt beste for å nå disse målene, lover vi at den viktigste fremgangen vil bli tilkjennegitt i Guds barns personlige liv.

  Takk for deres uselviske tjeneste og hengivenhet til Frelseren.

  Presidentskapet for området Europa

  - 2015 Områdeplan for Europa (PDF)
  - Kort (PDF)


   [brightcove:15072815662309776767-nor-no] 

  “Tre mål – for å bringe oss til ham”  Nedlasting av video