Biskopssamling i Asker

  Biskopssamling i Asker

  Alle biskopene i Oslo og Drammen staver var, sammen med stavspresidentskapene i disse stavene, samlet 15.-16. august 2014.

  Fredag 15. august var alle biskoper og grenspresidenter i Oslo og Drammen staver invitert til å møte på Vestlia i Asker. Der møttes de etter invitasjon fra president Pedersen og president Andersen for å dele erfaringer og diskutere hva mer vi kan gjøre i Norge for å oppfylle president Thomas S. Monsens invitasjon om å 'Fremskynde arbeidet'. Invitasjonen om å 'Fremskynde arbeidet' gikk ut til alle staver, menigheter og medlemmer i hele verden 2014. Den føyer seg inn i rekken av slike invitasjoner som Herrens profeter har gitt gjennom alle tider.

  Tilstede var også eldste Jouttenus fra Finland og misjonspresident Evans fra Den norske misjon.

  Samlingen på Vestlia startet fredag ettermiddag og fortsatte til lørdag 16. august etter lunsj. Da dro flere av lederne for å delta på Misjonærforberedelseseminaret som ble arrangert i Drammen fra fredag 15. til søndag 17. august. (Her var ungdommer samlet fra hele landet for å delta i et intensivt kurs i regi av Kirkens skoleverk.)

  Forankret i Moses 1:39, 'For se, dette er min gjerning og min herlighet -- å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv', ble følgende temaer gjennomgått: 1) bønn hver dag om å få 'en anledning til å dele/invitere/bidra i misjonærarbeidet, 2) faste hver fastesøndag resten av året for å hente innsikt og styrke til å rekke ut en hånd og invitere en annen til å oppleve evangeliets velsignelser, 3) hvordan kan vi ved tro og handling utfordre oss selv og oppleve gode misjonærerfaringer i livet.

  Lørdag ble avsluttet med et kraftig vidnesbyrdsmøte. 'Da den ene biskopen etter den andre reiste seg og bar sitt kraftige vidnesbyrd, følte jeg virkelig at jeg satt blant åndelige kjemper,'sa president Andersen etter denne flotte samlingen.