President Monsons begravelse

  President Monson

  Begravelsen til president Thomas S. Monson, leder for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vil finne sted i Konferansesenteret på Temple Square fredag 12. januar 2018, kl. 12:00 MST. Begravelsen vil være åpen for alle som er 8 år eller eldre. Et offentlig likskue, åpent for alle, vil finne sted torsdag fra kl. 09:00 til 20:00 i Konferansesenteret.

  President Monson døde som følge av høy alder den 2. januar 2018, i Salt Lake City, 90 år gammel. (Les mer om hans liv.) Han var den 16. presidenten i den 187 år lange historien til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og virket som dens president siden 3. februar 2008.

  De som er tilstede under begravelsen i Konferansesenteret (som har sitteplass til 21 000 mennesker) må sitte på plass senest kl. 11:30. Det er unummererte plasser som tildeles forløpende til de fremmøtte. Flere sitteplasser der man kan følge begravelsen på storskjerm, tilbys i det nærliggende Tabernaklet, Assembly Hall og Conference Center Theater.

  Begravelsesseremonien vil bli sendt direkte via MormonNewsroom.orgLDS.org (engelsk, spansk og portugisisk), KSL TV, KSL TV-appen, BYUtv, BYUtv Global, KBYUtv Eleven, BYUtv International, Mormon ChannelCanal Mormón (spansk) og over Kirkens satellittsystem. I tillegg vil det bli lydoverføring på KSL Radio og BYU Radio.

  En privat gravferd vil finne sted på Salt Lake City gravlund etter seremonien.

  Uttrykk for medfølelse kan legges inn på President Monson Facebook-side eller via e-post til condolences@ldschurch.org.

  Istedenfor blomster, kan bidrag gis til Kirkens humanitærfond, eller til Kirkens allmenne misjonærfond på give.lds.org/monson.